Aktualności

Główna treœść strony

Informacja Wójta Gminy dotycząca działań związanych z Przedszkolem Gminnym w Chotomowie

Data umieszczenia:

Informacja Wójta Gminy Jabłonna w związku z Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/423/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.

W związku ze złym stanem technicznym budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie, Urząd Gminy podjął kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczęszczającym do placówki dzieciom oraz zagwarantowanie opieki przedszkolnej w Chotomowie w kolejnych latach.

 -06 marca 2017 r. Urząd Gminy Jabłonna ogłosił postępowanie na wykonanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku.

- 14 marca 2017 r.
postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak wystarczających środków przeznaczonych na ten cel.

- 15 marca 2017 r.
Urząd Gminy Jablonna ponownie ogłosił zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku

- 10 maja 2017 r.
została podpisana umowa, na wykonanie ekspertyzy, która została dostarczona do Urzędu 29 maja 2017 r.

- 29 czerwca 2017
spotkanie z autorem ekspertyzy dotyczące możliwości remontu budynku przedszkola przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.

Projektant odmówił wykonania projektu zabezpieczenia konstrukcji przedszkola – w jego opinii próby ingerencji w konstrukcję są w tym przypadku zbyt ryzykowne i nie sposób oszacować zakresu koniecznych robót.

Wniosek 1. Przedszkole przy ul. Żeligowskiego 27 nie nadaje się do remontu.
Wniosek 2. Możliwe jest użytkowanie go przez najbliższy rok przedszkolny (przy zapewnieniu stałego odśnieżania dachu przez okres zimowy), ale w roku 2018/2019 dzieci muszą zostać przeniesione do nowej placówki.

- 5 lipca 2017 r. opracowanie założeń do projektowania przedszkola kontenerowego.
Zalety tego rozwiązania:
- zapewnienie dzieciom miejsc w nowym Przedszkolu od 2018 r.
- możliwość ponownego wykorzystania budynku modułowego według aktualnych potrzeb - przeniesienie do innej lokalizacji

- Lipiec – sierpień 2017 r. Analiza 9 różnych lokalizacji dla budowy przedszkola kontenerowego, wstępne rozmowy z proboszczem i zgoda parafii w Chotomowie na użyczenie działki przy ul. Piusa XI

- 22 sierpnia 2017 r.
Radni otrzymali materiały dotyczące zmian w budżecie i propozycję zwiększenia wydatków inwestycyjnych w postaci zadań „Wykonanie dokumentacji tymczasowego Przedszkola w Chotomowie” i „Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie”.

- 29 sierpnia 2017 r. podczas Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej, przedstawiono Radnym zadanie polegające na budowie przedszkola kontenerowego przy ul. Piusa XI w Chotomowie.

- 30 sierpnia 2017 r. Radni przyjęli zaproponowane przez Urząd zmiany do budżetu pozwalające na przystąpienie do procedury przetargowej mającej na celu wykonanie dokumentacji Przedszkola kontenerowego. Sporządzono opis przedmiotu zamówienia na dwie alternatywne lokalizacje przy ul. Partyzantów przy CEKS i przy ul. Piusa XI

- 30 października 2017 r. mimo wcześniejszej pozytywnej opinii Radnych i przygotowania przez Urząd dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, Rada Gminy zmieniła nazwę zadania na remont obecnego przedszkola. Tym samym wszelkie prace mające na celu projektowanie i budowę przedszkola kontenerowego zostały zablokowane. Jednocześnie, Radni nie przedstawili żadnej realnej alternatywy zapewniającej miejsca przedszkolne w Chotomowie od września 2018 r.

- 3 listopada 2017 r. Powiatowy Inspektor Budowlany przeprowadził kontrolę budynku Przedszkola.

- 8 listopada 2017 r.
kolejne spotkanie z projektantem w sprawie ewentualnego remontu obecnego budynku Przedszkola zgodnie z sugestią Rady Gminy. Wnioski ze spotkania:
- projektant nie podjął się wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych.

- 15 i 20 listopada 2017 r. spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Chotomowie podczas których omówiono możliwości i zakres dotychczas wykonywanych działań. Podczas pierwszego spotkania niektórzy radni deklarowali chęć przedstawienia alternatywnych lokalizacji dla przedszkola kontenerowego.

- 24 listopada 2017 r.
do urzędu wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Budowlanego nakazująca opróżnienie budynku Przedszkola w ciągu trzech miesięcy.

- 27 listopada 2017 r. Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski złożył wniosek o pilne zwołanie sesji nadzwyczajnej 30 listopada 2017 r. w Chotomowie. Celem sesji miało być wprowadzenie zmian do budżetu, pozwalających na projektowanie i budowę przedszkola kontenerowego w Chotomowie.
Przewodniczący Rady Gminy Witold Modzelewski zwołał sesję 4 grudnia 2017 r. w Jabłonnie.

- 4 grudnia 2017 r. – w trakcie sesji Rada Gminy odrzuciła propozycję Urzędu Gminy Jabłonna, wypracowaną na drodze konsultacji z ekspertami i rodzicami dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Chotomowie. Radni nie wyrazili zgody na projektowanie i budowę przedszkola kontenerowego, jednocześnie obligując Wójta do remontu obecnego budynku. Na ten cel Rada przeznaczyła 50 000zł w 2017 r. i 150 000zł w 2018 r. oraz 400 000 zł na projekt i budowę przedszkola docelowego.

- 6-7 grudnia 2017 r. dokonano rozbiórki daszku nad wejściem do Przedszkola, który zagrażał bezpieczeństwu użytkowników budynku.

- 8 grudnia 2017 r. złożono odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Budowlanego.

Od czerwca do grudnia 2017 r. Urząd Gminy Jabłonna podejmował rozmowy z projektantami, jednak wobec istniejącego stanu budynku, żaden z nich nie podjął się wykonania dokumentacji projektowej remontu przedszkola. Od 11 grudnia na stronie Urzędu Gminy jest dostępne ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku na wykonanie projektu robót zabezpieczających.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie, budynek Przedszkola jest stale monitorowany i na bieżąco odśnieżany.

Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl