Aktualności

Główna treœść strony

Kolejne etapy zadań projektu „Budowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I”

Data umieszczenia:

W ramach realizacji projektu „Budowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” trwają dalsze prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Obecnie Wykonawca, firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. prowadzi działania w rejonie ulicy Ogrodowej, Księżycowej, Willowej, Promiennej, Małej i Dolinowej w Chotomowie. W ulicy Ogrodowej (Zadanie 11) prace instalacyjne budowy wodociągu zostały zakończone. W tej chwili trwa tam budowa kanalizacji sanitarnej. Natomiast na ulicy Księżycowej (Zadanie 3) równocześnie budowana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto również budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Willowej (Zadanie 3). Na tym odcinku roboty będą przebiegały nieco wolniej ze względu na konieczność wypompowywania wody gruntowej co wydłuża realizację zadania. Pierwsze działania rozpoczęto także w obrębie ulicy Promiennej (Zadanie 3). Trwają tam przygotowania do wykopów, rozbierana jest kostka brukowa oraz podbudowa. Wykonawca, planuje ponadto rozpoczęcie prac na ulicy Łąkowej i Kisielewskiego (Zadanie 11). W tej chwili trwają przygotowania do tego zadania, kompletowanie dokumentów i załatwianie spraw formalno-prawnych.

Zaniepokojonych mieszkańców zapewniamy, że po zakończeniu inwestycji nawierzchnia zostanie przywrócona do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Zaawansowane prace kontynuowane są także na terenie budowy Stacji Uzdatniania Wody (Zadanie 19), zlokalizowanej w okolicy ulic Partyzantów i Kisielewskiego w Chotomowie. Wykonawca, firma ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zakończył już roboty ziemne na tym terenie i rozpoczął prace murowe i instalacyjne. Układane są także pierwsze rurociągi ze stali nierdzewnej.

Informujemy także, że został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy Zadania 18 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ulicy Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz z ulicą Dębową, Konwaliową i Wrzosową Konwaliową i Wrzosową’’.

Wszystkie zadania realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.


Ul. Księżycowa


Fot. ul. WillowaFot. ul. PromiennaFot. SUWFot. SUW


 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl