Jesteś tutaj:

Ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę przedszkola w Chotomowie

Data: 05.02.2019 r., godz. 09.28    981
Wykonanie projektu i budowa przedszkola przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie są przedmiotem postępowania przetargowego ogłoszonego w ostatnich dniach stycznia. Nowy budynek dla 8 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziałów żłobkowych ma zostać zaprojektowany i wybudowany w oparciu o koncepcję architektoniczną wyłonioną w konkursie w sierpniu ubiegłego roku.
Drogę do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę przedszkola gminnego przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie rozpoczęło zorganizowanie- w maju 2018 r.- przez Urząd Gminy, konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy przedszkola. Wynik konkursu i zwycięską koncepcję poznaliśmy w sierpniu 2018 r. – opracował ją zespół projektowy w składzie mgr inż. arch. Małgorzata Trębska, mgr inż. arch. Beata Białek oraz mgr inż. bud. Anna Cieślak. Więcej o założeniach zwycięskiej koncepcji na www.jablonna.pl

Jeszcze w sierpniu, Wójt Gminy ogłosił postępowanie dotyczące opracowania programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) na realizację inwestycji pn.: Budowa Przedszkola gminnego w Chotomowie- w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokument przygotowało BIURO PROJEKTOWE MM SECURE DESIGN MACIEJ MACIĄGA z Warszawy (10.10.18 r.).

Posiadając koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy, który powstał na jej podstawie, Urząd przygotował dokumentację przetargową zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu i budowa przedszkola gminnego w Chotomowie. Postępowanie zostało ogłoszone w formule projektuj i buduj, co oznacza, że ten sam wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zaprojektuje i wybuduje przedszkole przy ul. Żeligowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz budowa przedszkola gminnego w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego. Celem inwestycji jest zapewnienie miejsc przedszkolnych i żłobka dla dzieci z terenu gminy Jabłonna. Planujemy zapewnienie miejsc dla 200 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych oraz utworzenie dwóch oddziałów żłobkowych (lub wykorzystanie pomieszczeń na dodatkowe oddziały przedszkolne – w zależności od potrzeb).

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia projektu rozbiórki a także wykonania rozbiórki istniejącego budynku przedszkola wraz z naniesieniami przynależnymi do niego oraz budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szamba, niepotrzebne ujęcia i przyłączenia wody oraz pozostałe naniesienia). Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to 30 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert upływa 25 lutego 2019 r.