Jesteś tutaj:

Nowa droga połączy osiedle Przylesie z ul. Zegrzyńską

Data: 08.02.2019 r., godz. 13.40    984
Leroy Merlin budujący sklep przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonnie wybuduje ul. Akademijną. Za sprawą umowy zawartej między Gminą Jabłonna a Leroy Merlin, w najbliższych dniach inwestor przystąpi do wykonania robót w zakresie inwestycji drogowej– obejmującej budowę nowej drogi publicznej w pasie drogowym ul. Akademijnej- od łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów do ronda na osiedlu Przylesie. Leroy Merlin ma zamiar przystąpić do wykonania pierwszej części inwestycji już 9 lutego 2019 r.
Całość inwestycji obejmuje budowę nowej drogi klasy Z (wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z ul. Akademijną), przebudowę łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów na rondo, budowę chodnika oraz odwodnienia pasa drogowego.

W pierwszej kolejności wykonawca będzie realizował etap obejmujący odcinek od ośrodka KEZO, gdzie jest już podbudowa i krawężniki, do wlotu ronda na osiedlu Przylesie („Inwestycja Drogowa II”).

Obecnie toczy się procedura uzyskania pozwolenia ZRID i pozwolenia od Wojewody na realizację pozostałych etapów, tj. etapu obejmującego przebudowę oraz rozbudowę odcinka istniejącej drogi publicznej, tj. łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów (gdzie powstanie rondo) („Inwestycja Drogowa I”) oraz „Inwestycji Drogowej III” – obejmującej przebudowę i rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej - ul. Akademijnej z drogą krajową nr 61.

W późniejszym etapie, Gmina planuje budowę ścieżki rowerowej i oświetlenia nowej drogi.


Nowa droga połączy osiedle Przylesie z ul. Zegrzyńską