Jesteś tutaj:

12 kwietnia. Komunikat w związku z trwającą akcją strajkową w placówkach oświatowych

Data: 12.04.2019 r., godz. 14.40    730
W piątek 12 kwietnia akcja strajkowa objęła 4 placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Jabłonna, strajkowało w nich 66 % nauczycieli. Zajęcia statutowe realizowane były w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie odbył się ostatni w historii szkoły egzamin gimnazjalny, w którym w zespołach nadzorujących pracowali także nauczyciele z pozostałych placówek gminnych. W pozostałych placówkach zorganizowano zajęcia opiekuńcze dla obecnych w nich uczniów.
Od poniedziałku 15 kwietnia do środy 17 kwietnia we wszystkich szkołach podstawowych odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty - bezwzględnym priorytetem Dyrektorów Szkół, będących jednocześnie Przewodniczącymi Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, będzie organizacja egzaminów w ich szkołach. Stąd nauczyciele pozostający w dyspozycji dyrektorów będą w pierwszej kolejności kierowani do pracy w Zespołach Nadzorujących – a dopiero po zapewnieniu ich pełnej obsady- do sprawowania opieki nad uczniami , którzy będą z takiej opieki chcieli skorzystać w szkołach i przedszkolach.

Zasady organizacji szkół w okresie egzaminów oraz harmonogramy dowozów zostały Państwu przedstawione już wcześniej przez Dyrektorów - prosimy jednak w dalszym ciągu o szczególnie uważne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych naszych placówek i przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego i platformy i-przedszkole.

W przypadku kontynuowania strajku w kolejnych dniach ponownie kierujemy do Państwa- Rodziców i opiekunów, prośbę o zapewnienie, jeśli to możliwe, uczniom szkół i przedszkoli objętych strajkiem i zaangażowanych w organizacje egzaminów (do Zespołów Nadzorujących powoływani są także nauczyciele przedszkoli) opieki.

Uczniów klas VIII szkół podstawowych prosimy, by w dniach planowanych egzaminów stawili się w szkołach zgodnie z harmonogramem.

Dziękujemy Rodzicom, kadrze kierowniczej szkół i przedszkoli, wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za zrozumienie, odpowiedzialność i współpracę w ostatnim, niełatwym organizacyjnie i emocjonalnie tygodniu.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych