Jesteś tutaj:

15 kwietnia. Komunikat w związku z trwającą akcją strajkową w placówkach oświatowych

Data: 15.04.2019 r., godz. 16.21    384
W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczął się drugi tydzień akcji strajkowej, która w tym dniu objęła 4 placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Jabłonna: strajkowało w nich 75% nauczycieli. Zajęcia statutowe realizowane były w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 w Chotomowie oraz w Szkole Podstawowej w Jabłonnie odbyły się część polonistyczna egzaminu ósmoklasisty. W zespołach nadzorujących pracowali nauczyciele ze wszystkich placówek gminnych. W pozostałych placówkach zorganizowano zajęcia opiekuńcze dla obecnych w nich uczniów.
W kolejne dni, aż do rozpoczynającej się w czwartek przerwy świątecznej, we wszystkich szkołach podstawowych odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty – w dalszym ciągu bezwzględnym priorytetem Dyrektorów Szkół, będących jednocześnie Przewodniczącymi Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, będzie organizacja egzaminów w ich szkołach. Stąd nauczyciele pozostający w dyspozycji dyrektorów będą w pierwszej kolejności kierowani do pracy w Zespołach Nadzorujących – a dopiero po zapewnieniu ich pełnej obsady- do sprawowania opieki nad uczniami , którzy będą z takiej opieki chcieli skorzystać w szkołach i przedszkolach.

Organizacja pracy szkół w okresie egzaminów oraz dowozów odbywać się będzie zgodnie z przedstawionymi wcześniej przez Dyrektorów zasadami i harmonogramami - prosimy jednak w dalszym ciągu o szczególnie uważne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych naszych placówek i przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego i platformy i-przedszkole.

W przypadku kontynuowania strajku w kolejnych dniach, po zapewnieniu obsady zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty, w naszych placówkach oświatowych będą organizowane zajęcia opiekuńcze- w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom- zgodnie z przepisami 1 nauczyciel może sprawować opiekę nad grupą maksymalnie 25 uczniów.
Ponawiamy kierowaną do Państwa prośbę o zapewnienie, jeśli to możliwe, uczniom szkół i przedszkola objętych strajkiem i zaangażowanych w organizacje egzaminów (do Zespołów Nadzorujących powoływani są także nauczyciele przedszkoli) opieki.

Uczniów klas VIII szkół podstawowych prosimy, by w kolejnych dniach planowanych egzaminów stawili się w szkołach zgodnie z harmonogramem.Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych