Jesteś tutaj:

Awaria układu przesyłowego w oczyszczalni "Czajka"- AKTUALIZACJA

Data: 28.08.2019 r., godz. 16.11    895

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim- 30.08.2019 r.


............................................................

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie- 30.08.2019 r.


------------------------------

29.08.2019 r., 14.20

Komunikat Wójta Gminy Jabłonna


------------------------------------------

29.08.2019 r., 11:49

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie

------------------------------------------

Informacja otrzymana przez Urząd 29.08.2019 r.

Szanowni Państwo,
na podstawie informacji szacunkowej przygotowanej przez IMGW określanej na podstawie średnich prędkości przepływu na rzece Wiśle, początek fali zanieczyszczeń spodziewany będzie w miejscowościach wymienionych poniżej po następującym czasie od rozpoczęcia wypuszczania ścieków (tj. od godz. 8.00):
Wodowskaz Czas sum [h]
Warszawa 0
Modlin 25,98
Wyszogród 45,16
Kępa Polska 62,95
Płock 84,11
Włocławek 125,15
Toruń 142,25
Tczew 223,48

Zaznaczam, że dane te są jedynie szacunkowe i ze względu na dynamiczną sytuację hydrologiczną, prędkość przepływu może się zwiększyć i zanieczyszczenia mogą zacząć pojawiać się wcześniej niż założono.
Z poważaniem
Katarzyna Tetłak

Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

----------------------------------------

Informacja otrzymana przez Urząd 29.08.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem awarii kolektora ściekowego w m. st. Warszawa, od dn. 28 sierpnia od godz. 8:00 wypuszczane są ścieki nieoczyszczone do rzeki Wisły. Na chwilę obecną nie stanowi to zagrożenia epidemiologicznego dla środowiska. Wszystkie służby odpowiedzialne za neutralizację zagrożenia pracują. Na bieżąco prowadzony jest monitoring jakości wody. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Katarzyna Tetlak
--
Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

-----------------------------------------

28.08.2019 r., 16:11

Zarządzenie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
z dnia 28.08.2019 r.


W związku z uszkodzeniem kolektora prowadzącego ścieki z lewobrzeżnej Warszawa do oczyszczalni Czajka, polecenie:
• wzmożony nadzór nad ujęciami wody pitnej z rzeki Wisła,
Za 51 godzin skażenie może dotrzeć do m. Płock. W wypadku stwierdzenia skażenia wody informować Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.


Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

W przypadku złego samopoczucia bądź wystąpieniu jakichkolwiek niepokojących objawów po spożyciu wody, prosimy o pilne zgłoszenie się do lekarza pierwszego kontaktu lub kontakt telefoniczny z dyspozytorem medycznym pod numerem 999 lub 112.

O aktualnej sytuacji związanej z awarią układu przesyłowego, którym ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy są transportowane do oczyszczalni „Czajka” będziemy informowali na bieżąco.