Jesteś tutaj:

PORADY PRAWNE

1622
Od stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 można korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

od początku 2018 r.- mieszkańcy Powiatu Legionowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Jabłonnie we wtorki (w godz. 10.00 -14.00) i w czwartki (w godz. 12.00- 16.00).

Pomoc prawna udzielana jest w pokoju nr 6 (parter budynku) w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 22 767 73 25.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

1. Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11
Urząd Miasta Legionowo
pon.- pt. 16:00-20:00

2. Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207
Starostwo Powiatowe w Legionowie
pon. - pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja":
(porad prawnych w wymienionych punktach udzielają radcy prawni oraz osoby posiadające tytuł magistra prawa)

1. Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 - budynek C (wejście od ul. Kopernika), p. nr 8
pon. 13:00-18:00
wt. 12:00-18:00
śr. – pt. 10:00-16:00

2. Serock, Rynek 21, p. nr 31 na I piętrze
Urząd Miasta i Gminy Serock
pon. 10:00-14:00
śr. 8:00-12:00
pt. 12:00-16:00

3. Jabłonna, ul. Modlińska 152, p. nr. 6 na parterze
Urząd Gminy Jabłonna:
wt. 10:00-14:00
czw. 12:00-16:00


4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A
obok Urzędu Gminy
pon. 9:00-13:00
wt. 8:00-12:00
śr. 12:00-16:00

5. Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, p. na I piętrze
Gminny Ośrodek Kultury
czw. 9:00-13:00
pt. 9:00-13:00


DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim
prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie:
tel. 22 76 40 593