Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna Projekt uchwały planu Prognoza oddziaływania na środowisko Protokół z dyskusji publicznej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
południowo – wschodniej części wsi Chotomów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Etap opracowania: wyłożenie do publicznego wglądu.
Czas trwania wyłożenia: od 18 listopada 2010 r. do 16 grudnia 2010 roku
Wyłożenie w Urzędzie Gminy Jabłonna: Jabłonna, ul. Modlińska 152, pokój nr 13 w godzinach 12:00-16:00

Projekt załącznika graficznego nr 1