Oznaczenia szlaków rowerowych

 

 

Zastosowanie znaku

Wzór krajowy

 

Wzór międzynarodowy

Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szlak rowerowy

 

 

 

 

 

 

Zmiana kierunku szlaku rowerowego

 

  

 

 

 

 

Wskazanie odległości pomiędzy głównymi miejscowościami szlaku