Pytania do wójta

Główna treœść strony

Archiwum pytań do wójta

 Ustawienia 

Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków:
Data:
Imię i nazwisko:

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Witam Panie Wójcie. Piszę do Pana w sprawie niedziałających świateł przy skrzyżowaniu ulic Chotomowskiej i Modlińskiej. Proszę o interwencję w tej sprawie gdyż sygnalizacja świetlna bardzo ułatwiła mieszkańcom bezkolizyjny wyjazd z Chotomowa na ulicę Modlińską. Niejednokrotnie byliśmy zmuszani do długich postojów na skrzyżowaniu i staniu w korkach. Światła bardzo dobrze upłynniły ruch a przede wszystkim umożliwiły bezpieczny wyjazd w lewo w ulicę Modlińską. Sygnalizacja została "zawieszona" w związku ze skargami. Nie wiem tylko jakie skargi mogły wpłynąć skoro ruch stał się bezpieczniejszy i uporządkowany. Zapewne mieszkańcy działek w okolicy skrzyżowania postulowali o wprowadzenie ronda, co doprowadziłoby do wykupu części ich działek. Proszę o zainteresowanie się sprawą i interwencję, gdyż wyjazd jest teraz SZCZEGÓLNIE niebezpieczny.
(Rafał Zalewski, 16.02.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
sygnalizacja została ponownie uruchomiona przed godz. 13:00.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Ochrona środowiska)
Czy w gminie Jabłonna funkcjonują programy unijnych dopłat dla mieszkańców, którzy wybudują we własnym zakresie przydomowe oczyszczalnie ścieków w związku z brakiem na terenie gminy Jabłonna sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ?
(Jolanta Kubik, 14.02.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
niestety dotacje do tego typu inwestycji na Mazowszu w ramach środków unijnych były dostępne w poprzednich tzw. okresach budżetowych Unii Europejskiej. Obecnie jesteśmy w perspektywie finansowej 2014-2020 i główny wysiłek został skierowany na budowę systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej – czego przykładem może być budowa kanalizacji sanitarnej w Chotomowie- właśnie w ramach środków unijnych.
W zeszłym roku zaproponowaliśmy mieszkańcom dofinansowanie do tego typu inwestycji zlokalizowanych na obszarach, gdzie nie ma i w najbliższym czasie nie będzie systemu kanalizacji. Dofinansowanie miało pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i niestety jego edycja zeszłoroczna była obwarowana dwoma obostrzeniami:
po pierwsze było to dofinansowane w formie niskooprocentowanej pożyczki (2% w skali roku), po wtóre wniosek w imieniu mieszkańców musiała złożyć Gmina- Gmina miała uzyskiwać dofinansowanie i dokonywać wyboru dostawcy usługi i rozliczać się z nim. Tak więc rola mieszkańców sprowadzała się do bycia kredytobiorcami, których wierzycielem jest Gmina.
WFOŚiGW nie przedstawił jeszcze swego harmonogramu naboru wniosków na ten rok, nie mamy także absolutnej pewności, czy zachowa zeszłoroczne założenia, czy nieco je złagodzi, przynajmniej w zakresie wyboru dostawcy systemów.
Wszelkie dostępne informacje w tym zakresie będziemy publikować na stronie internetowej gminy oraz gminnym fb.
W przypadku zainteresowania Pani taką formą dofinansowania zapraszamy także do kontaktu telefonicznego (22 76 77 331) lub osobistego.

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
Panie Burmistrzu. Zgodnie z przyjętym w dniu 22.02.2017 r. Programem Rewitalizacji Gminy, projekt 3.5.2 zakłada budowę P&R Chotomów jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne dla obszaru Chotomów Centrum. Niestety w najbliższych dwóch etapach realizacji zadań komunikacyjnych w ramach projektów transportowych obszaru metropolitalnego Warszawy, to przedsięwzięcie nie zostało wpisane. Nie jest ono również na liście rezerwowych projektów. Proszę o odpowiedź czy gmina Jabłonna zgłosiła to przedsięwzięcie do działań w ramach ZIT i czy ewentualnie zamierza to zrobić ? Szansa wydaje się być niepowtarzalna aby uzyskać refinansowanie w ramach funduszy UE, szkoda byłoby ją przeoczyć.
(Kazimierz Koniecki, 01.02.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
Pogram Rewitalizacji Gminy Jabłonna zawiera szereg działań inwestycyjnych związanych z szeroko pojętym ożywieniem wytyczonych obszarów problemowych. O możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, decydowało nie posiadanie Programu Rewitalizacji z wpisanym konkretnym działaniem, a usytuowanie Wnioskodawcy na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Program Rewitalizacji traktujemy jako jeden z dokumentów strategicznych, wytyczających cele rozwojowe gminy w perspektywie najbliższych lat. W przypadku zakończonych naborów, pomimo znanej nam trudnej sytuacji związanej z możliwością parkowania pojazdów wokół stacji PKP w Chotomowie, nie składaliśmy wniosków o dofinansowanie budowy parkingów. Kluczową z naszego punktu widzenia jest kwestia dysponowania odpowiednią rezerwą gruntową, która w tym konkretnym przypadku w całości należy do PKP, leżąc na tzw. terenie zamkniętym. Kwestię możliwości realizacji parkingów na terenie PKP poruszaliśmy już blisko 2 lata temu, rozważając możliwość składania wniosków, niestety przedstawiciele kolei nie byli zainteresowani zmianą sposobu wykorzystywania przynależnych im terenów. Kilkukrotnie zwracaliśmy się do zarządcy terenu z zapytaniem dotyczącym możliwości przystosowania przejścia pod torami kolejowymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i rowerzystów, niemniej jednak za każdym razem uzyskiwaliśmy odpowiedź odmowną.
Będziemy kontynuować działania zmierzające do usprawnienia komunikacji w pobliżu stacji PKP Chotomów.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Czy przyjdzie w Gminie Jabłonna taki czas, kiedy pracownik/pracownicy odpowiedzialny/ni za oświetlenie gminnych ulic zauważy/ą, że lampa na skrzyżowaniu Lipowej i Świerkowej w Chotomowie co miesiąc przestaje świecić i spróbuje/spróbują rozwiązać ten problem w sposób trwały?
(Tomasz Uchman, 31.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
dziękujemy za zgłoszenie.
Oświetlenie zostało naprawione 6.02 (wymiana pionu).

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Inwestycje Infrastrukturalne)
dzień dobry. mieszkam na działce która ma dostęp zarówno do ul.chotomowskiej jak i do ul.modlińskiej. jakiś czas temu uczestniczyłem w zebraniu na temat budowy kanalizacji w ciągu ulicy modlińskiej od ulicy chotomowskiej w stronę nowego dworu maz. składałem deklarację chęci przyłączenia się do sieci. zatwierdzałem także dokumentację projektową dotyczącą tzw. przykanalika jaką otrzymałem od firmy zewnętrznej działajacej na zlecenie gminy. chciałbym wiedzieć czy przedmiotowa inwestycja dojdzie do realizacji w najbliższym czasie , jeżeli tak to kiedy?
(tomasz miernicki, 31.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modlińskiej (od ul. Chotomowskiej do ul. Dębowej) rozpocznie się w II kwartale tego roku. Zakładany czas realizacji około roku, czyli możliwość podłączenia się do wybudowanej kanalizacji nastąpi najwcześniej dopiero w II kwartale 2019 roku.

Jednostka Realizująca Projekt

Pytanie: (kategoria: Oświata)
Witam Jestem rodzicem szescioletniego dziecka , które zamieszkuje na terenie gminy Jabłonna, ale obecnie uczeszcza do przedszkola w Warszawie. Do zerówki chcielibyśmy posłac je tutaj, jednak dochodzą nas słuchy że jest problem z miejscami w przedszkolu państwowym. Stąd moje pytanie czy przewidujecie Państwo jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Czy możemy byc pewni, że dziecko na pewno bedzie miało zapewnione miejsce w zerówce. Sprawa jest o tyle ważna, że w niedługim czasie trzeba bedzie sie zadeklarowac co do kontynuacji wychowania przedszkolnego w obecnej placówce . Pozdrawiam
(Rafał Turski, 29.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny panie,
dzieci sześcioletnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego będą miały zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Pytanie: (kategoria: Urząd Gminy)
Szanowny Wójcie, czy myślał Pan może o ładniejszym wyeksponowaniu Urzędu Gminy Jabłonna? W tej chwili wejście do Urzędu znajduje się od "bocznej strony", czy nie lepiej by to wyglądało, aby wejście główne do budynku znajdowało się po stronie wejścia do Banku Spółdzielczego? Bank Spółdzielczy można by "przerzucić" na drugą stronę, tam gdzie Zakład Pogrzebowy, a Zakład Pogrzebowy z Centrum można by przenieść gdzieś w mniej widoczne miejsce tak, aby uczynić naszą Gminę bardziej atrakcyjną?
(Joanna Rusin, 22.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
dziękujemy za przesłanie opinii i za zainteresowanie wyglądem centrum miejscowości.
Budynek, w którym mieści się Urząd Gminy Jabłonna został wybudowany w połowie lat 80. XVIII w. Znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, przez co wszelkie zmiany, które są wprowadzane w jego strukturze czy wyglądzie muszą być zaakceptowane przez konserwatora. W 2008 r. w ramach programu unijnego budynek został odnowiony, odtworzono zniszczone fragmenty elewacji, zrewitalizowano i oświetlono otoczenie budynku. Lokalizacja drzwi wejściowych do Urzędu jest związana z umiejscowieniem klatki schodowej- mieszkańcy wchodzący do Urzędu nie muszą błądzić krętymi korytarzami znajdującymi się na parterze budynku, by znaleźć wejście na I piętro. Oddział Banku Spółdzielczego mieszczący się w budynku Urzędu, pełni funkcję kasy Urzędu. Nie każdy z mieszkańców posiada kartę płatniczą, za pomocą której może dokonać opłat urzędowych w poszczególnych Wydziałach i Referatach, wielu mieszkańców korzysta z wpłat gotówkowych w Banku. Lokalizacja oddziału w budynku Urzędu jest ułatwieniem dla osób dokonujących opłat gotówką.
W ostatnich latach Urząd odzyskał znaczną część powierzchni biurowej, jeszcze kilka lat temu w budynku mieściła się apteka- teraz w pomieszczeniach jest sala konferencyjna w której znajduje się również Galeria Jabłonna, Urząd Stanu Cywilnego, Zamówienia Publiczne. Lokale zajmowane przez Oddział Banku również zajmują teraz znacznie mniej miejsca- część pomieszczeń, w których mieścił się Bank jest teraz biurem Wydziału Inwestycji.
Nieustannie staramy się zmienić wygląd centrum Jabłonny, cieszymy się, że Mieszkańcy również dostrzegają potrzebę zmian. Podzielamy Panie zdanie, że centrum Jabłonny powinno być estetyczne i przyjemne, stąd też plany dotyczące zmiany wyglądu budynku gminnego przy ul. Zegrzyńskiej 1. Docelowo, centrum miejscowości ma być przyjemnym i atrakcyjnym miejscem, w którym Mieszkańcy będą chcieli spędzać czas, to miejsce powinno być wizytówką Jabłonny i całej gminy.

Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Strona WWW)
Proszę o uaktualnienie na stronie Gminy numeru telefonu pod którym można zgłaszać awarie wodociągowe w weekendy i uzyskać informacje na temat czasu ich trwania. Brak jakichkolwiek informacji i pozostawienie mieszkańców bez wody na nie wiadomo jak długi okres jest niedopuszczalne.
(Edyta Szlęzak, 21.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
na stronie Gminy w zakładce Gospodarka Komunalna jest numer zgłaszania awarii. Pod tym numerem można zgłosić awarie wody, oświetlenia czy kanalizacji w dni wolne od pracy.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Panie Wójcie, Firma wykonująca usługi odśnieżania i sypania solą nie dysponuje odpowiednim sprzętem do sypania solą osiedlowych dróg. Sól jest sypana na wysokości ok. 70 cm na ogrodzenia samochody i ludzi (niewiele z tego zostaje na samej ulicy). Kierowca samochodu o nr rejestracyjnym WND 65394 sypiący solą w dniu 18.01.2018 na ul. Niwnej sam przyznał, że nie ma możliwości ustawienia prędkości pracy wirnika solarki i wysokości z jakiej jest sypana sól. Dysponuję zdjęciami do jakiej wysokości są obsypane solą ogrodzenia i samochody. Jako piesi również byliśmy posypani do kolan solą (stojąc tylko na chodniku). Ta sytuacja jest oburzająca i nie pierwszy raz tej zimy ma to miejsce. Kto zwróci nam za skorodowane samochody i ogrodzenia? Czy Gmina ma zamiar pokryć koszty szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego sypania solą? Dodatkowo część soli dostaje się do ogrodów, skutki tego mogą być wiosną opłakane. Z poważniem, Andrzej Pęczkowski
(Andrzej Pęczkowski, 18.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
dziękujemy za zgłoszenie problemu.
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące złego wykonania usługi odśnieżania i sypania solą na ulicy Niwnej zlokalizowanej we wsi Jabłonna przez firmę wykonującą powierzone jej zadanie, Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że Wykonawca firma AG COMPLEX z siedzibą w Warszawie, ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, zostanie poinformowany o zaistniałym problemie oraz zobowiązany do nieobsypywania solą ogrodzeń zlokalizowanych przy drogach gminnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Oświata)
Szanowny Panie Wójcie, 1. zwracam się z zapytaniem, czy w związku z powracającym co roku problemem bardzo złej jakości powietrza, istnieje możliwość zakupienia przez Gminę do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie oczyszczaczy powietrza lub też dofinansowanie do takiego zakupu? Przedszkolne sale są wietrzone nawet w okresie zimowym, więc dzieci nawet jeśli nie wychodzą na dwór, to i tak są narażone na oddychanie smogiem, a przecież spędzają w przedszkolnych salach większość dnia. 2. Druga sprawa, to informacja o dyżurach wakacyjnych. W tym roku zaplanowano dyżur: od 02.07 – 20.07.2018r. – Przedszkole Gminne w Chotomowie, 13.08 – 31.08.2018r. – Przedszkole Gminne w Jabłonnie. W nawiązaniu do dzisiejszej informacji ze strony Gminy oraz decyzji PINB o opróżnieniu budynku w ciągu 3 miesięcy, zwracam się z zapytaniem dlaczego wyznaczono dyżur w placówce wymagającej tak poważnego remontu? Czy nie bardziej rozsądnym w tej sytuacji jest wyznaczenie całego dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie? Z poważaniem Anna Kozub
(Anna Kozub, 18.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
pracownicy gminnych placówek oświatowych codziennie rano sprawdzają jakość powietrza na stronie: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#. Otrzymują również komunikaty o ostrzeżeniach I stopnia o złej jakości powietrza w województwie mazowieckim przesłane do placówek oświatowych przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna. Nadzór nad bezpieczeństwem w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę zapewnia dyrektor placówki oświatowej. We wszystkich podległych nam placówkach oświatowych realizowane są zalecenia dotyczące ograniczenia zajęć i aktywności na zewnątrz budynków w przypadku złej jakości powietrza. W przypadku przedszkoli – przy dużym stężeniu zanieczyszczeń – przedszkolaki nie wychodzą na spacery.
Na podstawie doświadczeń samorządów, które zdecydowały się wyposażyć przedszkola w oczyszczacze powietrza, gmina Jabłonna będzie mogła podjąć decyzję o dalszych kierunkach postępowania.
Obecnie, w trosce o poprawę jakości powietrza, realizujemy kolejną edycję wymiany pieców, jak również ogłosiliśmy kolejny przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Jeśli w okresie lipiec –sierpień 2018 przedszkole w Chotomowie będzie wyłączone z eksploatacji (czy to z powodu zamknięcia przez nadzór budowlany czy z powodu wykonywania prac remontowych) harmonogram dyżurów wakacyjnych zostanie zmieniony.

Urząd Gminy Jabłonna

Pierwsza | Poprzednia | 1 | Następna | Ostatnia

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl