Pytania do wójta

Główna treœść strony

Archiwum pytań do wójta

 Ustawienia 

Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków:
Data:
Imię i nazwisko:

Pytanie: (kategoria: Oświata)
Panie Wójcie, ponieważ nie widzę innego rozwiązania jestem zmuszona prosić Pana o pomoc w wyjaśnieniu (uzasadnieniu) konieczności pisania tzw.testów kończących rok szkolny. Nazywam się Anna Majewska, jestem mamą Zosi Kozery z klasy 3a i Bartłomieja Kozery z klasy 6d. w Chotomowie. W dniu wczorajszym na Librusie - naszym dzienniku elekronicznym znalazłam wiadomość od wychowawcy, w której jest napisane, że tuż po majówce 2018r. dzieci uczęszczające do klasy 3a czeka "test trzecioklasisty". Wymagania umieszam poniżej: Edukacja polonistyczna: -czytanie ze zrozumieniem -tworzenie określeń do podanych wyrazów np. czyta- płynnie, szybko, pięknie -tworzenie wyrazów o znaczeniu przeciwnym -określanie liczby głosek, liter i sylab w wyrazach -rozpoznawanie części mowy- czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki -tworzenie rodziny wyrazów -tworzenie definicji do podanych wyrazów -redagowanie zaproszenia -znajomość zasad ortograficznych -rozwijanie zdań -znajomość polskich przysłów -tworzenie zdrobnień -rodzaje Edukacja matematyczna: -dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 -mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100 -rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych -obliczenia zegarowe -zagadki matematyczne np. Ustal jaką liczbę zastępuje symbol -obliczanie obwodów figur geometrycznych -odczytywanie temperatury. + + + =16 Zakres materiału obejmuje całą trzecią klasę. Nie mogę pojąć i zrozumieć zasadności tegoż testu. Dobrze wiemy, że nauka w szkole podstawowej polega na systematyczności i ocenianiu umiejętności dziecka tuż po świeżo zdobytej wiedzy. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem sprawdzianów semestralnych u tak małych dzieci. Z tego, co mi wiadomo nasza szkoła miała odejść od tego typu praktyk. Tymczasem dzieci stawiane są w sytuacji konieczności zaliczania całego roku (podobnie jak studenci), otrzymywania kolejnej oceny za to samo, co już wcześniej było zaliczone. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, gdyż to nie jest powszechny problem i dotyczy nielicznych placówek oświaty, takich jak ta w Chotomowie. Nijak się to ma do troski o nasze dzieci i zakazu zadawania prac domowych na dni wolne od zajęć dydaktycznych. Liczę na Pana zrozumienie i pomoc. Anna Majewska
(Anna Majewska, 18.04.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna PAni,
sfera dydaktyczna w żaden sposób nie mieści się w kompetencjach organu prowadzącego - zasady nauczania i sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności zależą przede wszystkim od nauczyciela, który jest autorem programu nauczania.

Wpływ na kształt programu nauczania ma także dyrektor szkoły, który dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania wybrane przez nauczycieli, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną.

Stosowanie różnego rodzaju narzędzi diagnostycznych (a takim wydaje się być "test trzecioklasisty") ustalone jest w planach pracy szkoły, zależnych głównie od dyrektora szkoły, uchwalanych przez Radę Pedagogiczną.

Także do tych organów należy ustalenie sposobów wykorzystania diagnoz dla podnoszenia jakości szkoły, jednak to czy wynik takiej diagnozy będzie uwzględniany w ocenianiu śródrocznym lub rocznym ucznia zależy wyłącznie od każdego nauczyciela.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem czy ulica Żwirowa w Janówku Drugim (od Kwiatowej do Granicznej) została uwzględniona w "planie napraw" dróg gminnych. Obecnie jej stan (głębokie i szerokie dziury) praktycznie uniemożliwia przejazd bez kontaktu podwozia samochodu z nawierzchnią. W przypadku negatywnej odpowiedzi, proszę potraktować niniejsze zapytanie jako zgłoszenie celem poprawy stanu przedmiotowej ulicy. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie... Maciej Łabuś
(Maciej Łabuś, 06.04.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
dziękujemy za zgłoszenie.
Informacja o stanie ul. Żwirowej w Janówku Drugim oraz konieczności jej naprawy została przekazana Wydziałowi Gospodarki Komunalnej zajmującemu się utrzymaniem dróg gminnych.

Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Dzień dobry. W wykonanej kilka lat temu przez Gminę nakładce z destruktu, na ulicy Słonecznej w Chotomowie, powstały ogromne dziury. Bardzo utrudniają przejazd (odcinek "środkowy" ulicy Słonecznej, pomiędzy ulicami Podleśną i Księżycową). Proszę o KONKRETNĄ informację kiedy zostanie wykonany remont ulicy. Pozdrawiam, Krzysztof Kaczmarek
(Krzysztof Kaczmarek, 16.03.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana informacja została przekazana Wydziałowi Gospodarki Komunalnej.
Wykonanie napraw poprzedzi tzw. "objazd dróg", podczas którego zostanie oceniony stan dróg i będzie sporządzona lista ulic wymagających naprawy.
Ogłoszenie przetargu na zadanie pn. "Równanie i kruszywowanie dróg gruntowych; naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej; Bieżące naprawy brukarskie dróg gminnych, chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych i progów zwalniających oraz drobne roboty brukarskie" zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Ochrona środowiska)
Szanowny Panie Wójcie, dlaczego w Chotomowie jest najgorsze powietrze jak wskazuje czujnik umieszczony na ul. Partyzantów. W promieniu 20 km nie ma bardziej zanieczyszczonego powietrza. Mam przypuszczenie, że przyczyną są opalane byle czym przydomowe szklarnie. Czy nie można tego skontrolować aby wyeliminować trucie mieszkańców. Pozdrawiam
(W.osiński, 14.03.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
tutejszy Urząd prowadzi interwencyjne kontrole w zakresie ewentualnego spalania odpadów. Proszę o wskazanie konkretne nr posesji, które są podejrzewane o spalanie odpadów mailem na adres urzad@jablonna.pl lub pisemnie na biuro podawcze Urzędu Gminy Jabłonna. Spalanie śmieci jest wykroczeniem i Policja ma możliwości skontrolowania posesji oraz ukarania winnego mandatem karnym lub skierowaniem wniosku do Sądu.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Pytanie: (kategoria: Inne)
W Skierdach przy posesjach Modlińska 50 i Modlińska 64 od dłuższego czasu nie świecą się latarnie. Proszę o interwencję w tej sprawie.
(I.Zabłocka, 12.03.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
dziękujemy za zgłoszenie. Lampy zostały naprawione.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Bezpieczeństwo)
Ponawiam pytanie - czy możliwe jest ustawienie patrolu policji na światłach przy Chotomowskiej? Sytuacja z dzisiejszego poranka - 4 samochody z Nowego Dworu przejechały na czerwonym świetle gdy usiłowałam wyjechać na ulicę Modlińską. W drodze powrotnej - kolejne 3-4 samochody. To nie jest jednostkowa sytuacja tylko to się codziennie powtarza.
(K.Chwiejczak, 08.03.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
dziękujemy za zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opisany przez Panią problem został zgłoszony Policji. Polecamy korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - każde ze zgłoszeń jest sygnałem dla Policji (im więcej zgłoszeń, tym wyraźniejszy sygnał dla Policji o powtarzającym się problemie).
Sygnalizacja została uruchomiona stosunkowo niedawno, z czasem, kierowcy przyzwyczają się do nowej organizacji ruchu i- miejmy nadzieję- zaczną respektować przepisy prawa.

Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Bezpieczeństwo)
Witam, Mam prośbę o interwencję na ulicy Konwaliowej róg Mazowieckiej w Rajszewie - kable, które idą wzdłuż Konwaliowej zwisają już na ok 1m od wysokości ogrodzenia, co uniemożliwia wjazd na posesje wyższym autom, grozi to również ich zerwaniem. Poza tym w jednym miejscu przewody "wyszły" z izolacji. Dodatkowo prośba o uporządkowanie słupów, które stoją w świetle drogi. Pozdrawiam, Anna Wojno
(Anna Wojno, 01.03.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
dziękujemy za zgłoszenie.
Sprawa została przekazana operatorowi.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Inne)
Czy Osiedle Przylesie przy obwodnicy Jabłonny będzie skomunikowane traktem pieszym z częścią handlową Jabłonnej /market Kaufland/. Nie ukrywam, że wzdłuż obwodnicy można zrobić chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Do tej pory musimy chodzić bardzo okrężną drogą, aby trafić do OBi/Kauflandu.
(Anna Kocoń, 01.03.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
oczywiście rozważamy takie połączenie z zastrzeżeniem, że przede wszystkim pod kątem ścieżki rowerowej. Stosowne zapisy z tym związane znalazły się w złożonym w połowie zeszłego roku wniosku aplikacyjnym, dotyczącym dofinansowania II etapu budowy ścieżek rowerowych na terenie Jabłonny. Wniosek zajął III miejsce na opublikowanej blisko dwa tygodnie temu liście rankingowej i po przesunięciu zaoszczędzonych środków finansowych w ramach innych Działań w RPO WM zostanie skierowany do dofinansowania.

Wydział Funduszy i Rozwoju

Pytanie: (kategoria: Grunty)
Panie Wójcie. Gdzie można poznać plany inwestycyjne związane z działką jaka do niedawna należała do PAN usytuowaną umownie pomiędzy ulicami Różową i Miła (działka 8/3). Podobno ma powstać na niej osiedle na kilkadziesiąt lokali.
(Andrzej Missol, 25.02.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
działkę ewid. nr 8/3 w obrębie ewid. 5-Jabłonna PAN nabył od Polskiej Akademii Nauk prywatny inwestor.
Szczegóły dotyczące możliwości zabudowy znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego www.jablonna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=84&lang=glowne.

Urząd Gminy nie jest informowany o planach inwestycyjnych nowego nabywcy – natomiast pozwolenie na budowę wydaje Starosta Legionowski (Urząd Gminy otrzymuje informację o wydaniu takiej decyzji).

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Panie Wójcie. Czy to prawda że KDDKiA rozpoczęła prace związane z budową drugiej części obwodnicy Jabłonny?
(Andrzej Missol, 25.02.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
Gmina Jabłonna nie posiada informacji o rozpoczęciu czy nawet planowaniu w najbliższych latach rozpoczęcia budowy „drugiej części obwodnicy Jabłonny”.

Wydział Inwestycji

Pierwsza | Poprzednia | 1 | Następna | Ostatnia

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl