Zaproszenia

Główna treœść strony

XX Sesja Rady Gminy Jabłonna

Data zaproszenia:
Miejsce: GCKiS w Jabłonnie, ul. Modlińska 102

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm), zapraszam do wzięcia udziału w XX Sesji Rady Gminy Jabłonna VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 /środa/ o godz. 11-tej w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX SRG z dnia 28.03.2012r.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości w rejonie ulicy Modlińskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna,
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna - rejon cmentarza w zakresie jednostek terenowych E4.U/P i F6.U/P,
3) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego,
4) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego,
5) nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna,
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna,
7) dzierżawienia działki o nr ew. 51/25 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska, gmina Jabłonna,
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 176/6, 176/8 położone we wsi i gminie Jabłonna,
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
• o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesjami,
• odpowiedzi na interpelacje,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Włodzimierz Kowalik
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl