Główna treœść strony

Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy Jabłonna VII kadencji:


Witold ModzelewskiWITOLD MODZELEWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Przewodniczący Komisji Budżetowej


Wykształcenie: średnie

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
1998 – 2002 – radny Rady Powiatu Legionowskiego
1998 – 2000 – członek Zarządu Powiatu Legionowskiego
2002 – 2006 – radny Rady Gminy Jabłonna
2002 – 2006 – Wiceprzewodniczący Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Informacja: od 1998 r. członek Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Cechu.
Członek Zarządu Organizacji Pracodawców Motoryzacyjnych Moveo
Od 1987 r. właściciel Bosch Service Modzelewscy
Pasja: motocykle

Kontakt:
nr tel.: 602-211-948
e-mail: witoldmodzelewski@gmail.com


Włodzimierz KowalikWŁODZIMIERZ KOWALIK

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Wykształcenie: magister fizyki (Uniwersytet Warszawski)

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
w latach 2010 – 2014 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna

Informacja: Od 1968 r. mieszkaniec Jabłonny. Od 1968 r. nauczyciel matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej w Jabłonnie, przez wiele lat pełnił również funkcję dyrektora tej placówki oświatowej.


Kontakt: za pośrednictwem Biura Rady Gminy

Dorota ŚwiątkoDOROTA ŚWIĄTKO

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej


Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
w latach 1998 – 2006 pełniłam funkcję sołtysa wsi Skierdy, natomiast w V i VI kadencji funkcję Radnej Gminy Jabłonna. W ostatniej kadencji pracowałam jako: Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Członek Komisji Rozwoju, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetowej. Ponadto byłam wiceprzewodniczącą Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. W obecnej – VII kadencji zostałam wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Gminy Jabłonna.


Kontakt:
Nr tel.: 510 578 402
Dyżur w filii GCKiS w Skierdach po uzgodnieniu telefonicznym


Teresa GałeckaTERESA GAŁECKA
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji Budżetowej


Wykształcenie: średnie ekonomiczne

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
radna Rady Gminy Jabłonna V, VI i VII kadencji
Przez dwie kadencje działam w Radzie Sołeckiej organizując razem z Sołtysem imprezy okolicznościowe – spotkania choinkowe, pikniki rodzinne, badania lekarskie i profilaktyczne.

Informacja: Od urodzenia mieszkam w Suchocinie, mam córkę Kasię. Od 34 lat pracuję w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Praca w szkole pozwala mi bliżej poznać problemy i kłopoty, z którymi na co dzień borykają się młodsi i starsi mieszkańcy naszej gminy.

Kontakt:
Nr tel.: 512 300 238
e-mail: teresa.galecka@wp.pl


Mariusz GrzybekMARIUSZ GRZYBEK

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Gminy Jabłonna, 2010-2014 radny gminy Jabłonna

Informacja: Mieszka w Chotomowie od 11 lat. Absolwent WAT i SGH. Inżynier cybernetyk oraz specjalista strategii marketingowych. Kierownik projektów IT i szef zakładu zarządzania systemami informatycznymi.
Od czasów studenckich zaangażowany w pracę społeczną. Był m.in. kierownikiem działu promocji i reklamy oraz dyrektorem Festiwalu Piosenki studenckiej TARTAK, szefem marketingu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych - Air Show.
Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. W wyborach samorządowych startował z okręgu nr 12 w Chotomowie, zdobywając największą ilość głosów w gminie Jabłonna.

Kontakt:
e-mail: mariusz.grzybek7@gmail.com


Adam KrzyżanowskiADAM KRZYŻANOWSKI
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej


Wykształcenie: Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, rozprawa doktorska obroniona w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
Radny Gminy Jabłonna w kadencji 2002-2006 oraz w kadencji 2006-2010. W trakcie ww. kadencji: Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju, Członek Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa, Rewizyjnej. Radny Gminy Jabłonna w kadencji 2014-2018

Informacja: W Chotomowie moja rodzina mieszka od wielu pokoleń – tu wychowałem się i tu mieszkam z moimi najbliższymi: Żoną, trójką dzieci oraz Rodzicami. Chotomów i Gmina Jabłonna jest więc miejscem mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Jestem doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, rozprawę doktorską obroniłem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłem również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowość oraz zarządzania Funduszami Strukturalnymi.
Uczestniczyłem w wielu specjalistycznych szkoleniach z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania, rozliczania, kontroli i ewaluacji projektów unijnych.
Od siedmiu lat pracuję w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zajmując stanowisko Koordynatora ogólnopolskich projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.
W dwóch kadencjach 2002-2006 oraz 2006-2010 byłem Radnym w Gminie Jabłonna. W trakcie ww. kadencji pełniłem następujące funkcje: Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju, Członek Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa, Rewizyjnej.
Dzięki zaufaniu Wyborców obecnie zostałem wybrany Radnym w Gminie Jabłonna w kadencji 2014-2018.

Kontakt:
nr tel.: 723-908-234
e-mail: adamkrzy@op.pl


Marta LipińskaMARTA LIPIŃSKA

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Budżetowej


Wykształcenie: wyższe – socjolog komunikacji społecznej

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
Od lat współpracuje z Sołtysem wsi Dąbrowa Chotomowska działając w ten sposób na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach podejmowanych przez mieszkańców miejscowości – Dąbrowy Chotomowskiej.

Informacja: Od urodzenia mieszka w Dąbrowie Chotomowskiej. Ma dwie córki, których wychowywanie jest moją pasją i pracą.
Udziela się charytatywnie współpracując z Domem Samotnej Matki na warszawskiej Białołęce. Jest zaangażowana w zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla wychowanków Domu Pomocy

Kontakt:
nr tel.: 502 725 602


Bogumiła Majewska BOGUMIŁA MAJEWSKA

Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Spraw Społecznych


Wykształcenie: średnie

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej: od 2006 r. radna Rady Gminy Jabłonna (V, VI i VII kadencja), przed rokiem 2006 oraz podczas V kadencji Rady Gminy Jabłonna członek Rady Sołeckiej

Kontakt:
nr tel.: 502 996 544


Wojciech Nowosiński WOJCIECH NOWOSIŃSKI

Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Rewizyjnej


Wykształcenie: średnie

Informacja: Wojciech Nowosiński ur 12.10.1973 w Warszawie, od 41 lat mieszkaniec gminy Jabłonna. Absolwent Studium Hotelarskiego, Warszawa ul. Poznańska. Żonaty, trójka dzieci.
Od 1995 r. prowadzący działalność gospodarczą. Od 2000 r. Przedsiębiorca budowlany, współwłaściciel firmy „DACHMUR” z siedzibą w Jabłonnie, od 2014 r. radny Gminy Jabłonna.
Zainteresowania: sport, podróże
Pasje: żeglarstwo, wędkarstwo

Kontakt:
e-mail: wojciech.nowosinski@wp.pl


Arkadiusz SygułaARKADIUSZ SYGUŁA

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej


Wykształcenie: średnie techniczne

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
w latach 1998 – 2006 byłem Radnym Członkiem Zarządu oraz Wicewójtem Gminy Jabłonna

Informacja: ur. 10.02.1954 r. w Warszawie; po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1974 r. ukończyłem Technikum Samochodowe w Warszawie przy ul. Hożej 88. Następnie studiowałem w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu. Po ukończeniu drugiego roku zostałem przeniesiony do cywila ze względu na stan zdrowia. Od 1976 r. byłem zatrudniony w Warszawskim Transbudzie na stanowisku zastępcy kierownika oraz przez 14 lat jako kierownik transportu dużej bazy przy ul. Marywilskiej. W tym czasie przez dwie kadencje byłem ławnikiem w sądzie rodzinnym dla Warszawa Praga. W 1990 r. podjąłem studia zaoczne na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Po trzecim semestrze zrezygnowałem ze względu na brak możliwości pogodzenia ich ze sprawami zawodowymi oraz rodzinnymi.
Przez następne lata 1992 – 1998 byłem kierownikiem zaopatrzenia i transportu w dużej firmie budowlanej. W 1998 r. wraz z synem założyłem firmę transportową, którą w rok temu przekazałem w całości synowi.
Jestem żonaty od 1976 r., moja żona Alina jest rodowitą Chotomowianką. Mam 37- letniego syna Krzysztofa oraz 14-letniego wnuka – Kacpra.

Kontakt:
nr tel.: 607-107-142
e-mail: mail.budobax1@wp.pl


Tomasz WodzyńskiTOMASZ WODZYŃSKI

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rozwoju


Wykształcenie: średnie

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej:
Radny V, VI i VII kadencji

Informacja: Rodowity mieszkaniec Jabłonny. Zgodnie z wykształceniem zajmował się ogrodnictwem. Współpracował z KS Wisła Jabłonna, przez wiele lat reprezentował jabłonowski klub sportowy, z którym odnosił wiele sukcesów. Przez lata związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim i siatkarskim.


Kontakt:
nr tel.: 501 588 658
e-mail: agnessa4@wp.pl


Marek ZielińskiMAREK ZIELIŃSKI

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Członek Komisji Budżetowej


Wykształcenie: wyższe magisterskie (Specjalność: Polityka Transportowa Unii Europejskiej)

Doświadczenie na rzecz społeczności lokalnej:
radny VI kadencji (2010-2014) Rady Gminy Jabłonna, wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa, członek komisji rozwoju.
członek rady scalania gruntów przy ulicy Chotomowskiej od 2010 r.

Informacja: Mam 41 lat, jestem mieszkańcem Jabłonny od urodzenia. Moja rodzina jest związana z Jabłonną od co najmniej XIX wieku. Z Jabłonną wiążą się najważniejsze momenty mojego życia. Najbliższa rodzina to żona Milena oraz dwóch synów Mateusz i Ryszard.
Od 1996 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, obecnie przekształconą w spółkę z o.o. Zakres działalności firmy wiąże się z logistyką i transportem oraz tworzeniem oprogramowania IT. Spółka w roku 2013 uzyskała dotację unijną na rozwój projektu z zakresu wysoko zaawansowanej technologii informatycznej w obszarze zarządzania ruchomościami.

Kontakt:
e-mail: marekzielinski@onet.pl
blog: http://jablonna.blog.onet.pl

Paweł KrajewskiiPAWEŁ KRAJEWSKI

Członek Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, zarządzanie oświatą

Informacja: 42 lata, żonaty, 11-letni syn. Mieszkaniec Jabłonny od 2001 roku. Pedagog z 20- letnim stażem pracy. Dyrektor szkoły podstawowej w Warszawie. Przez wiele lat pracował z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Początkowo jako instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej, następnie jako nauczyciel w szkole podstawowej. Praca z dziećmi z autyzmem zaowocowała stworzeniem indywidualnych metod pedagogicznych. Od kilkunastu lat członek zarządu Osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonnie.
Członek zarządu UKS „Wesołek”- klubu łuczniczego. Członek stowarzyszenia RAJSKA NET.

Kontakt:
nr tel.: 501 605 958
e-mail: pkrajewski1972@gmail.com


ARTUR SZYMKOWSKI

Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

Kontakt:
nr tel.: 786 819 106
e-mail: a.szymkowski@onet.eu

ZENON CHOJNACKI
Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

Kontakt:
Nr tel.: 606 222 656
e-mail: chojnackizenon@gmail.com
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl