Główna treœść strony

Położenie geograficzne

Położenie geograficzne gminy Jabłonna

Gmina Jabłonna jest zlokalizowana w centralnej części Mazowsza. Jest ona położona w obszarze Kotliny Warszawskiej w dorzeczu Wisły na terenach, które są uznawana za ekologicznie czyste i posiadające korzystne warunki klimatyczne. Region Mazowsza, w którym znajduje się gmina, niemal nie ma jezior: największe znaczenie mają dwa sztuczne zbiorniki, z których jeden - Zalew Zegrzyński koło Warszawy - znajduje się na terenie gmin sąsiadujących z Jabłonną.

Zgodnie z administracyjnym podziałem Polski gmina Jabłonna leży w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim. Graniczy z miastem Warszawą (dzielnicą Białołęka), miastem Legionowo, gminą Wieliszew i miastem Nowy Dwór Mazowiecki. Ponadto południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła. Główna część centrum administracyjnego gminy, które stanowi wieś Jabłonna, usytuowana jest wzdłuż drogi krajowej Nr 61 łączącej Warszawę z Augustowem i dalej z Litwą i Białorusią. Znaczny jej obszar, w tym część wsi Jabłonna, wsie Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola i Wólka Górska, jest położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 630, biegnącej od Jabłonny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W skład Jabłonny, która jest gminą wiejską, wchodzi 10 sołectw: Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Rajszew, Suchocin, Skierdy, Boża Wola, Trzciany, Janówek Drugi i Wólka Górska.

Województwo mazowieckie, w którym znajduje się gmina, w obecnym kształcie zajmuje obszar ponad 35,5 tys. km2, co stanowi ponad 11 proc. terytorium Polski. Jabłonna zajmuje obszar 64,55 km2, co stanowi około 0,2% powierzchni Mazowsza. 48,9 % powierzchni gminy (3158 ha) stanowią lasy i zadrzewienia, zaś tereny zalewowe i wody to 385 ha, co stanowi 5,96 % powierzchni gminy. Podobnie jak większość obszaru Polski klimat Mazowsza, a tym samym klimat Jabłonny, ma charakter przejściowy pomiędzy morskim a kontynentalnym. Wraz z przemieszczaniem się na wschód, coraz mocniej zaznaczają się wpływy klimatu kontynentalnego, co ma bezpośrednie przełożenie na niższe średnie temperatury w zimie, większe roczne amplitudy temperatur oraz krótszy okres wegetacyjny. Przeciętne opady są niższe od średniej krajowej. Znaczna część obszaru gminy Jabłonna (blisko 50% jej powierzchni) wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie całego powiatu legionowskiego istnieje dziesięć rezerwatów przyrody, z czego cztery są położone w gminie Jabłonna. Za przykład wykorzystania naturalnych walorów terenu może służyć pole golfowe w Rajszewie - jedyny tego typu pełno wymiarowy obiekt na Mazowszu.

W systemie przyrodniczym powiatu legionowskiego gmina Jabłonna odgrywa istotną rolę:

- na jej terenie znajduje się 4 z 10 rezerwatów przyrody zlokalizowanych na obszarze powiatu o łącznej powierzchni 564,61 ha, co stanowi 31,46 % powierzchni wszystkich rezerwatów na terenie powiatu i 3,21 % powierzchni rezerwatów przyrody w województwie mazowieckim,
- znajduje się tu 85,6% pomników przyrody zlokalizowanych na obszarze powiatu (85 z 99).
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl