Główna treœść strony

Dane statystyczne

- Powierzchnia gminy wynosi 6455 ha, w tym lasy i zadrzewienia powierzchnia rozciągają się na 3158 ha, co stanowi 48,9 % powierzchni terenu.

- Tereny zalewowe i wody to 385 ha, co stanowi 5,96% powierzchni gminy

- Powierzchnia sołectw

Miejscowość Powierzchnia w ha
Jabłonna 2285
Chotomów 601
Boża Wola 211
Skierdy 583
Janówek Drugi 63
Suchocin 172
Dąbrowa Chotomowska 158
Rajszew 1856
Trzciany 401
Wólka Górska 125
RAZEM: 6455- Liczba ludności (osoby posiadające obywatelstwo polskie zameldowane na pobyt stały) wynosi 17017 osoby (stan na dzień 29.06.2016 r.) w tym w poszczególnych sołectwach:

Miejscowość Liczba ludności
Boża Wola 406
Chotomów 5466
Dąbrowa Chotomowska 681
Jabłonna 8425
Janówek Drugi 184
Rajszew 536
Skierdy 833
Suchocin 232
Trzciany 200
Wólka Górska 54
RAZEM: 17017- Struktura wieku i płci ludności gminy Jabłonna

Przedział wiekowy Ogółem liczba osób Mężczyźni Kobiety
Dzieci i młodzież do 18 lat 4464 2321 2143
Dorośli w wieku produkcyjnym* 10488 5261 5227
Dorośli w wieku emerytalnym** 2065 667 1398


*kobiety w wieku 19 – 60 lat i mężczyźni w wieku 19 – 65 lat
**kobiety w wieku powyżej 60 lat i mężczyźni w wieku powyżej 65 lat

- Liczba ludności w Gminie Jabłonna na przestrzeni lat 2005 - 2012
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w lutym 2012 r. wyniosła 15 525 osób. W połowie maja 2011 r. w Gminie Jabłonna zameldowanych było 15 127 osób. W 2010 r. zameldowały się 642 osoby. Dla porównania przez 12 miesięcy 2006 roku zanotowano przyrost liczby mieszkańców o 702 osoby zaś w 2005 liczba mieszkańców zwiększyła się o 841 osób. Stąd można wnosić, że silny trend osadniczy na terenie Gminy utrzymuje się na podobnym poziomie.

Warto również dodać, że wg szacunków Urzędu Gminy Jabłonna na terenie gminy zamieszkuje ponad półtora tysiąca niezameldowanych mieszkańców. Tym samym realna liczba mieszkańców jest wyższa niż oficjalne statystyki i sięga 18 000.

Liczba ludności
(wg stanu na koniec roku)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
11945 12197 12973 13593 14314 1499561549515907162711664016932- Wskaźnik bezrobocia zgodnie z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie (lipiec 2016 r.) ogółem zarejestrowanych było 545 osób (do 25 roku życia: 62 osoby).
Liczba długotrwale bezrobotnych mieszkańców gminy Jabłonna to 294 osoby.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie stopa bezrobocia w w gminie Jabłonna w maju 2016 r. wyniosła 12,3%.

Średni dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosi ~3 594 zł (stan na 09.12.2014 r.)

Uwaga: dochód na jednego mieszkańca podany powyżej stanowi iloraz planowanych dochodów Gminy w 2015 r. podzielonych przez liczbę mieszkańców wg stanu na 9 grudnia 2014 r.

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl