Jesteś tutaj:

Kontakt z Urzędem

8967
Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
Tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl

Urząd Gminy Jabłonna jest czynny:

w poniedziałek od godz. 08.00 do godz. 18.00
od wtorku do czwartku od godz. 08.00 do godz. 16.00
w piątek od godz. 08.00 do godz. 14.00Kancelaria Urzędu Gminy – Biuro Obsługi Interesanta
22 76 77 300, 22 76 77 301, fax.: 22 774 38 34

Inspektor Ochrony Danych
iod@jablonna.pl

Rzecznik Prasowy- Michał Smoliński
mail: m.smolinski@jablonna.pl


Sekretariat Wójta
22 76 77 325

Sekretarz
22 76 77 303

Skarbnik
22 76 77 304

Wydział Obsługi Urzędu
22 76 77 322

Biuro Rady Gminy
22 76 77 319

Księgowość Podatkowa


Księgowość Budżetowa

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
22 76 77 343

Wydział Inwestycji
W Wydziale Inwestycji środa jest dniem wewnętrznym, zachęcamy do kontaktu w pozostałe dni tygodnia.

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Zegrzyńska 1 
05-110 Jabłonna
22 76 73 382

Działalność Gospodarcza
22 76 77 313

Urząd Stanu Cywilnego
22 76 77 334

Biuro Spraw Obywatelskich


Wydział Zamówień Publicznych 

Zespół Prawny, Informacja Publiczna
22 76 77 318

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej
22 76 77 330

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Obronności
22 76 77 328

Informatyk Gminny
22 76 77 312

Referat Administracyjno - Gospodarczy
22 76 77 317

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Jednostka Realizująca Projekt
22 76 77 314
W Jednostce Realizującej Projekt czwartek jest dniem wewnętrznym, zachęcamy do kontaktu w pozostałe dni tygodnia.

Dane do wystawiania faktur:
Gmina Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
NIP 536-177-15-14


KOD TERYTORIALNY: 1408022

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy ODDZIAŁ W JABŁONNIE
NR: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

Płatności za wywóz śmieci prosimy przekazywać na konto

88 8013 1016 2002 0009 7014 0034