Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju

460
Data wydarzenia: 15.01.2019 r., godz. 09.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju, w dniu 15 stycznia 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 11.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektów inwestycyjnych Gminy Jabłonna aktualnie realizowanych oraz planowanych na rok 2019 i lata następne.
4. Projekty i zadania realizowane przez Gminę Jabłonna pod kątem wszystkich dotacji zewnętrznych z uwzględnieniem mechanizmu rozliczania i wypłaty środków.
5. Analiza i możliwości wykorzystania nieruchomości będących w posiadaniu gminy Jabłonna.
6. Omówienie infrastruktury drogowej i lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Jabłonna z uwzględnieniem liczby mieszkańców na poszczególnych obszarach Gminy oraz organizacji ruchu drogowego.
7. Analiza kosztów oświetlenia w Gminnie Jabłonna. Realizacja projektu oświetlenia w gminie Jabłonna w technologii LED.
8. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu.
11. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Witold Urbański