Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

415
Data wydarzenia: 14.01.2019 r., godz. 16.30

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, w dniu 14 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Urzędu ws. budowy hali sportowej CEKS. Omówienie projektu pod względem funkcjonalnym i ewentualnych zmian.
4. Przedstawienie informacji na temat budowy przedszkola gminnego w Chotomowie.
5. Przedstawienie przewidywanych danych demograficznych poszczególnych obwodów szkolnych. Propozycje ewentualnych zmian obwodów szkolnych.
6. Zapoznanie KOKiS z planem pracy GCKiS i podsumowanie funkcjonowania placówek kultury za ubiegły rok.
7. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Tomasz Rybałko