Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Oświaty

281
Czas trwania wydarzenia: od: 15.04.2019 r., godz. 16.30 do: 15.04.2019 r., godz. 18.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, w dniu 15 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30
w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji na temat przygotowania obiektów sportowych, szkół gminnych oraz ośrodków kultury do sezonu. Harmonogram prac konserwacyjnych obiektów sportowych. Ewentualne potrzeby.
4. Przedstawienie sposobu wykorzystania obiektów sportowych (boisk, sal sportowych po godzinach lekcyjnych dla mieszkańców gminy). Wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych, kulturalnych i sportowych podmiotom zewnętrznym.
5. Przygotowania do akcji lato na terenie gminy Jabłonna (wstępny zarys).
6. Informacja na temat przygotowań do obchodów świąt gminnych (w tym obchodów Dnia Dziecka).
7. Informacja UG na temat postępu prac przy budowie hali sportowej i przedszkola gminnego oraz postępu prac nad projektowaniem i budową nowej szkoły w Jabłonnie.
8. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
9. Przyjęcie protokołu.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Tomasz Rybałko