Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju

271
Czas trwania wydarzenia: od: 16.04.2019 r., godz. 09.00 do: 16.04.2019 r., godz. 12.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

BRG.0012.1.4.2019


ZAPROSZENIENa podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju, w dniu 16 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Gminne place zabaw i rekreacji – stan bieżący, planowane inwestycje.
5. Ścieżki rowerowe w Gminie Jabłonna – omówienie stanu realizacji pod kątem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu.
8. Zakończenie posiedzenia.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 18 Statutu Gminy Jabłonna, niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Witold Urbański