Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

254
Czas trwania wydarzenia: od: 15.04.2019 r., godz. 14.00 do: 15.04.2019 r., godz. 16.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

BRG.0012.4.4.2019

ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 15 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat realizacji Programu 500 + oraz „Karty Dużej Rodziny” + Karta Miejska.
4. Honorowe Krwiodawstwo - kontynuacja z lat ubiegłych akcji prowadzonych podczas imprez organizowanych na terenie Gminy.
5. Mammobusy – profilaktyka raka piersi i zapobieganie rakowi szyjki macicy.
6. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem, których są sprawy z zakresu działania komisji.
7. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 18 Statutu Gminy Jabłonna, niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia komisji.Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych
Hanna Grzelak