Jesteś tutaj:

SKŁAD KOMISJI MERYTORYCZNYCH

3364
Komisja Rozwoju
1. Witold Urbański - przewodniczący komisji
2. Adam Piątkowski - wiceprzewodniczący komisji
3. Artur Szymkowski
4. Joanna Doktor
5. Wojciech Nowosiński
6. Bogumiła Majewska
7. Tomasz Wodzyński
8. Mirosław Urbański
9. Dorota Kobus

Komisja Bezpieczeństwa

1. Artur Szymkowski - przewodniczący komisji
2. Hanna Grzelak - wiceprzewodnicząca komisji
3. Dorota Kobus
4. Bogumiła Majewska
5. Witold Urbański

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Tomasz Rybałko - przewodniczący komisji
2. Adam Piątkowski - wiceprzewodniczący komisji
3. Aneta Mrozek
4. Katarzyna Lulis - Rzeszut
5. Bogumiła Majewska

Komisja Spraw Społecznych
1. Hanna Grzelak - przewodnicząca komisji
2. Radomir Czauderna - wiceprzewodniczący komisji
3. Bogumiła Majewska
4. Aneta Mrozek
5. Katarzyna Lulis- Rzeszut

Komisja Rewizyjna

1. Tomasz Wodzyński - przewodniczący komisji
2. Witold Urbański - wiceprzewodniczący komisji
3. Bogumiła Majewska
4. Tomasz Rybałko
5. Radomir Czauderna


Komisja Budżetowa
1. Wojciech Nowosiński - przewodniczący komisji
2. Joanna Doktor - wiceprzewodnicząca komisji
3. Radomir Czauderna - wiceprzewodniczący komisji
4. Witold Urbański
5. Artur Szymkowski
6. Tomasz Rybałko
7. Hanna Grzelak
8. Tomasz Wodzyński
9. Adam Piątkowski