Jesteś tutaj:

Aktualności

    • 14 maja 2019 r.
    Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja czyli wydobywające się pyły i gazy z kominów domów przy spalaniu paliw stałych takich jak m.in. węgiel, miał, koks, ekogroszek. Rada Gminy Jabłonna 25 kwietnia br. podjęła uchwałę nr VII/98/2019 w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany nieekologicznych kotłów oraz pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne urządzenia grzewcze. Tegoroczny budżet wynosi pół miliona złotych.

Kultura, Sport

Jakość powietrza

Kalendarz wydarzeń

Najbliższe wydarzenia