Jesteś tutaj:

Zakończyliśmy realizację Zadania 10.- Mieszkańcy mogą podłączać się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data: 01.02.2019 r., godz. 09.05    1136
Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” informuje, że inwestycja obejmująca Zadanie 10 – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów”, została zakończona i przekazana do eksploatacji.