Jesteś tutaj:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data: 18.01.2021 r., godz. 09.00    408
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 18.01.2021 r
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu


- bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)
i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)