Jesteś tutaj:

Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Jabłonna - etap I

UE banner
UE banner

Aktualności

    • 03 lipca 2020 r.
    Wójt Gminy podpisał dzisiaj (03.07.2020 r.) umowy na realizację kolejnych dwóch zadań w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”. Wykonawca- PRIKNAUBER Sp.z o.o. S.K.- zaprojektuje i wybuduje w Chotomowie sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P8” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy oraz sieć wodociągowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej w pompowni „P9” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Żwirki i Wigury, Niecała, Ogrodowa, Okólna.

Informacje