Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wydzielenia z sołectwa Jabłonna i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie Jabłonna Las

Data: 18.01.2021 r., godz. 15.00    998
Konsultacje prowadzone będą w dniach 25.01.2021r. – 15.02.2021r.
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 WÓJTA GMINY JABŁONNA z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie poddania pod konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wydzielenia z sołectwa
Jabłonna i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie Jabłonna Las

Konsultacje prowadzone będą w dniach: 25.01.2021r. – 15.02.2021r.
Mieszkańcy Gminy zgłaszają uwagi i opinie, na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 2:
1) pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna (decyduje data wpływu do urzędu),
2) poprzez wrzutnię korespondencyjną przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul. Modlińskiej,
3) za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
4) za pomocą skrzynki ePUAP: /i54qay16jn/SkrytkaESP