Jesteś tutaj:

Kolejna umowa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - podpisana!

Data: 12.02.2021 r., godz. 10.00    1610
W ramach umowy zaprojektowane i wybudowane zostanie: 2900m sieci wodociągowej oraz 2050m sieci kanalizacyjnej.
Wójt Gminy podpisał umowę na „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Poziomkowa, Lipowa, Przyrodnicza, Kolejowa w m. Dąbrowa Chotomowska” w ramach Projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
W ramach umowy zaprojektowane i wybudowane zostanie: 2900m sieci wodociągowej oraz 2050m sieci kanalizacyjnej. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 03.02.2022 r.