Jesteś tutaj:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Chotomowskiej

Data: 10.03.2021 r., godz. 00.00    1674
Na początku 2022 roku kolejni Mieszkańcy Gminy Jabłonna będą mieli możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
10 marca, 2021 Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na realizację zadania nr 16 pt.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-5” (Zadanie 16) w m. Dąbrowa Chotomowska”.

W ramach Projektu pt.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.W ramach umowy zaprojektowane i wybudowane zostanie: 600 m.b. sieci wodociągowej oraz 650 mb. sieci kanalizacyjnej w ulicy Wspólnej oraz Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej. Wykonawcą jest Tomasz Mianowski Zakład Usług Budowlanych "INWOKAN".

Wynagrodzenie umowne brutto (z podatkiem VAT) wyniesie: 1 222 029,60 zł.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 28.02.2022 r.