Jesteś tutaj:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Janówku Drugim

Data: 30.03.2021 r., godz. 00.00    1664
30 marca 2021 roku Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej oraz zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Żwirowej w miejscowości Janówek Drugi.
Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:

Etap I:
część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej i Żwirowej w miejscowości Janówek Drugi wraz z przyłączami do granic przyległych nieruchomości z włączeniem w ul. Dworcową w m. Góra, gmina Wieliszew. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania wraz z odejściami do granic działek - 2 228 mb.
część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej w miejscowości Janówek Drugi wraz z przyłączami do granic przyległych nieruchomości. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania 204,5 mb, łączna długości przyłączy do wybudowania - 27 mb.

Etap II:
Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w miejscowości Janówek Drugi wraz z przyłączami do granic przyległych nieruchomości. Łączna długość sieci wodociągowej do zaprojektowania i wybudowania - 235 mb.


Zakończenie realizacji pierwszego etapu przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 31.08.2021 r. Drugi etap ma zostać zakończony do dnia 30.04.2022 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: Lider - ROKOM Sp. z o.o. oraz Partner - ROKOM Infrastruktura Sp. z o.o. Sp. k. Koszt inwestycji to 3 067 620 zł.