Jesteś tutaj:

Ryzyko przekroczenia norm w powietrzu

Data: 28.04.2021 r., godz. 00.00    79
Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.


Benzo(a)piren, jeden z głównych składników zanieczyszczenia powietrza wywołanego przez tzw. niską emisję, okazuje się być znacznie groźniejszy, niż do niedawna sądzono.

Zagrożenie wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego istnieje m.in. w powiecie legionowskim. Przewidywany czas trwania ryzyka to 26.04.2021 r. -  31.12.2021 r. 


Bieżące śledzenie prognoz zanieczyszczenia powietrza http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/news/0