Jesteś tutaj:

Zaprojektuj gminną maskotkę!

Data: 30.04.2021 r., godz. 12.00    246
Zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie na projekt maskotki Gminy Jabłonna.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 lat zamieszkałych w Gminie Jabłonna lub uczęszczających do placówek edukacyjnych na terenie gminy.

Jego celem jest wyłonienie najlepszego i najbardziej oryginalnego projektu maskotki. Powinna ona odwoływać się do kultury, tradycji i klimatu regionu oraz być identyfikowana z gminą. Maskotka, która powstanie na podstawie zwycięskiego projektu, będzie towarzyszyć pracownikom Urzędu podczas wszelkiego typu wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Jej postać może pojawić się w formie przebrania, gadżetu reklamowego, znaku graficznego, elementu promocji Urzędu w druku oraz formach elektronicznych itp.Projekty można składać do 19 maja 2021 r. - osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu lub przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 maja 2021 r.

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1) oraz metryczkę pracy (zał. nr 2).

Załączniki:

Regulamin konkursu
Zał. 1 - Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie
Zał. 2 - Metryczka pracy