Jesteś tutaj:

Prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych

Data: 16.06.2021 r., godz. 12.00    123
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o pracach konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych.

Uprzejmie informuję, że w drodze przetargu został wybrany wykonawca zadania - „Dwukrotna konserwacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” (gm. Jabłonna, m. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. legionowski).

Umowa na przedmiotowe zadanie została podpisana w dniu 8 czerwca, wykonawca został wprowadzony na "plac robót", rozpoczęcie robót przewidziane jest na 17 bądź 18 czerwca.

Z poważaniem

Anna Rudlicka
Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie