Jesteś tutaj:

NSP 2021 - spisujmy się bez obaw

Data: 17.06.2021 r., godz. 00.00    118
Spisy organizowane są nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej, ale na całym świecie. To nasz ustawowy obowiązek, spełnijmy go.


Myśl samodzielnie i nie bój się spisu! 


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to nasz obowiązek ustawowy, spełnijmy go. Dlaczego warto to zrobić? Dowiedz się, co zyskasz uczestnicząc w
spisie, a co stracisz odmawiając udziału.


1.    
Nie
kieruj się komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedzę o spisie ze
sprawdzonych źródeł.


Nie zawsze prawdą są opinie osób, które zabiegają o
popularność w Internecie. Czasami możesz natknąć się na informacje krytykujące
organizację tego przedsięwzięcia. Wolność prasy gwarantuje dostęp do różnych
zdań i opinii. Nigdzie jednak w oficjalnych mediach (również prywatnych) nie znajdziesz
informacji nawołujących do bojkotu udziału w spisie. Jeśli ktoś tak czyni,
pomyśl w jakim i czyim interesie to robi? Opieraj swoją wiedzę wyłącznie na potwierdzonych
materiałach. Można to zrobić na stronie https://spis.gov.pl w
aktualnościach i dziale poświęconym najczęściej zadawanym pytaniom. Informacji
szukaj też na stronach internetowych gmin i w mediach.


2.    
Nie
neguj zasadności spisu. Od stu lat przeprowadza się go w Polsce co dekadę.


Spisy organizowane są nie tylko w Polsce i Unii
Europejskiej, ale na całym świecie. To, że spisy powszechne są potrzebne,
wiedzieli już w starożytności. W naszym kraju spisy są realizowane od wieków,
pierwszy został zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od
1921 r. realizowany jest ze stałą częstotliwością. Na przestrzeni
dziesięcioleci bez względu na sytuację polityczną i panujące warunki spisy dostarczały
informacji o ilości mieszkańców kraju i każdej miejscowości, ich
charakterystyce demograficznej i warunkach mieszkaniowych. Po odzyskaniu
niepodległości i w okresie rozkwitu dwudziestolecia międzywojennego służyły
zaplanowaniu działań umożliwiających odbudowę kraju, po II wojnie światowej
pozwalały na ocenę skali strat wojennych, utraty ludności w wyniku działań okupacyjnych
oraz zmiany granic i związanych z tym masowych przesiedleń. W kolejnych
dziesięcioleciach pokazywały przemiany demograficzne w strukturze wiekowej
mieszkańców, liczebności rodzin, wykształceniu, czy źródłach utrzymania i
inwalidztwie włączonych do formularza spisowego w 1978 r. To spisy były źródłem
informacji kreślącym portret naszego społeczeństwa przed przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej i po kolejnych latach korzystania z funduszy europejskich.
Zawsze liczyła się każda odpowiedź. W obecnie trwającym spisie również liczą
się wszyscy, bez względu na wiek, wykształcenie, wyznanie czy pochodzenie.


Osoby, które negują potrzebę przeprowadzania spisu
powszechnego, powinny sobie zadać pytanie, co by było, gdyby go nie
organizowano? Jak mogłoby funkcjonować nasze państwo bez wiedzy o tym, ile osób
w nim mieszka, jak wyglądają nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy?
Rządzący na poziomie kraju czy gminy, bez względu na to jaką partię
reprezentują, korzystają z informacji uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat.
Na ich podstawie będą dzielić środki finansowe i podejmować rzetelne decyzje
dotyczące dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczności (m.in.
w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i
szkolnej, działalności placówek bibliotecznych, transportu), uruchamiania
programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy wykluczonych cyfrowo.
Brak danych zebranych w spisie będzie miał zatem wpływ na przyszłość Twoją i
Twoich najbliższych.


3.    
Nie
odmawiaj uczestnictwa w spisie -  jest on
legalny i obowiązkowy


Nie jest prawdą, że nikt nie ma prawa pytać o sprawy
zawarte w formularzu spisowym. Otóż spis jest legalny. Statystyka publiczna ma
do tego pełne prawo na podstawie Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021. Dodatkowo, informacje zbierane w spisach powszechnych są
wyłączone z obowiązywania przepisów RODO.


Prawdą jest, że spis obejmuje zagadnienia, które są objęte
szczególną ochroną: stan zdrowia czy wyznanie religijne. Na te pytania nie musisz
odpowiadać. Udzielenie odpowiedzi na pozostałe jest jednak naszym obowiązkiem.
Takim samym, jak płacenie podatków.   


4.       Nie bój się o swoje dane, są bezpieczne


Nie jest prawdą, że informacje o Tobie zostaną przekazane
jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To, co jest udostępniane, to wartości
uogólnione w postaci wyliczonych wskaźników, sum, średnich. Poza tym wszystkie osoby
realizujące prace spisowe obowiązuje tajemnica statystyczna, za złamanie której
grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy
w historii nie została złamana. Warto też wiedzieć, że nie każdy pracownik
statystyki ma dostęp do danych jednostkowych.


5.    
Nie
podawaj informacji o swoim majątku – nikt o niego nie zapyta


Nie jest prawdą, że w spisie są pytania o majątek, zarobki,
konto bankowe, posiadanie działek, samochodów czy kosztowności. Można to
sprawdzić na stronie spis.gov.pl w wykazie pytań. Statystyka publiczna nie
interesuje się też legalnością pobytu obcokrajowców. Spis nie będzie
wykorzystany do nałożenia nowych podatków czy tworzenia tajnych wykazów.


Jeśli podczas wywiadu padną takie lub podobne pytania to
znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona
z nieuprawnioną osobą.


6.    
Nie
zakładaj z góry, że nie podołasz zadaniu - udział w spisie zajmuje kwadrans


Nie jest prawdą, że udział w spisie jest trudny. Spokojne
wypełnienie formularza zajmuje 15 minut. Możesz to zrobić przez komputer lub
telefon. Pomoże ci w tym rachmistrz lub - jak wolisz - urzędnik w gminie.
Możesz to też zrobić samemu. Wybierz metodę udziału najlepszą dla siebie, na
przykład poprzez:


·        
Internet i formularz na stronie spis.gov.pl


·        
Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z
urzędnikiem Urzędu Statystycznego


·        
Punkt spisowy i spisanie się z pomocą urzędnika
gminnego - 792 264 738, e-mail: gbs@jablonna.pl


·        
Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem spisowym.
Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.


Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie
można już poprawiać. Dlatego poświęć chwilę na przeczytanie pytań i zastanów
się spokojnie, zanim zaznaczysz poprawną odpowiedź.


7.    
Nie
korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi


 


Nie jest prawdą, że rachmistrz to oszust. Mogą zdarzyć się
przypadki podszywania się pod rachmistrza, tak samo jak oszuści podszywają się
pod wnuczka, policjanta czy wojskowego. Trzeba być ostrożnym na każdym kroku. Jeśli
masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego tożsamość.


Rachmistrz zadzwoni z numerów 22 828 88 88 lub
22 279 99 99. Ze względu na skalę przedsięwzięcia niektóre telefony mogą
wskazywać te numery jako zagrożenie lub spam. To dlatego, że występuje ciąg
tych samych cyfr. Takie numery zostały ustalone, żeby łatwo było je zapamiętać.
Jeśli zadzwoni jeden z dwóch wspomnianych numerów, odbierz połączenie bez
zbędnych obaw.


Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to
rachmistrz prowadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś
wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu poprosić rachmistrza o
wyjaśnienie.


Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku
osób, które nie czują się zbyt pewnie używając telefonu i Internetu albo w
ogóle nie miały styczności z cyfrowym światem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny
wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, należy
skorzystać z pomocy rachmistrza.


8.    
Nie
trać czasu, skorzystaj z fachowej pomocy


Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać osoby nie
dysponujące nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że
pośpiech i niedokładne czytanie treści pytań na formularzu spisowym są
najczęstszą przyczyną pomyłek popełnianych przez mieszkańców przy jego
wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolinię spisową
i próbą poprawy błędnych zapisów za pośrednictwem konsultanta.


Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez
pytania spisowe, przeczyta je dokładnie wraz z odpowiedziami, wyjaśni
wątpliwości, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co więcej, odbierając telefon od rachmistrza
i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu rozmowy. Możemy zatem bez
pośpiechu wypełnić formularz i pytać rachmistrza o wszystko, z czym mamy
problem.


9.    
Nie odkładaj
spisu na później, oszczędź sobie stresu


Nie jest prawdą, że zyskasz, jeśli będziesz odwlekać spis w
nieskończoność. Może się bowiem okazać, że osób, które zostawiły sobie spis na
ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, że ograniczona będzie dostępność
rachmistrzów i konsultantów telefonicznych. Będzie wprawdzie funkcjonować
samospis internetowy, ale w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza
i wszystkie wątpliwości będziemy musieli wyjaśnić sami. Odkładanie spraw
prostych na ostatnią chwilę, jak pokazuje praktyka, często prowadzi do
niepotrzebnych emocji i stresujących sytuacji.


10.  Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa
jest zagrożona karą grzywny


Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno określa,
że kto wbrew obowiązkowi odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym lub
innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. Jej wysokość każdorazowo określa
sąd w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Maksymalna kara grzywny może
wynieść nawet 5 000 zł.