Jesteś tutaj:

ANKIETA MBPR - opinia mieszkańców Mazowsza na temat ich krajobrazu pospolitego

Data: 13.09.2021 r., godz. 14.00    218
Ankieta Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego na temat tradycji, tożsamości, swojskości mieszkańców Mazowsza.
Przedmiotem badania ankietowego jest rozpoznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego. Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. 

Pytania w ankiecie dotyczą rozpoznania i oceny syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia audytów krajobrazowych.

Państwa odpowiedzi przyczynią się do wykonania Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, a także zostaną wykorzystane w realizacji innych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego.

link do ankiety:
https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6

Ankietę można wypełniać w terminie do dnia 27 września br.