Jesteś tutaj:

Uroczysta sesja Dziecięcej Rady Gminy

Data: 02.06.2022 r., godz. 09.00    309
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyła się uroczysta Sesja Dziecięcej Rady Gminy. W obradach uczestniczyło 17 młodzieżowych radnych, uczniów gminnych szkół podstawowych.
Dzień samorządowy dzieci zaczęły od zwiedzania Urzędu Gminy oraz zapoznania się z działalnością wybranych komórek organizacyjnych. Każdy uczeń miał także okazję przez chwilę poczuć smak przywództwa otrzymując od Wójta Jarosława Chodorskiego insygnia władzy samorządowej i symboliczny klucz do gminy.

Kolejnym punktem dnia był udział w uroczystej Dziecięcej Sesji Rady Gminy, której otwarcia dokonał przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Wojciech Nowosiński.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i powitanie wszystkich zebranych przez Wójta Gminy Jabłonna.
2. Wręczenie certyfikatów młodzieżowym radnym.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Wybór Przewodniczącego Dziecięcej Rady.
5. Zabranie głosu przez nowo wybranego Przewodniczącego Dziecięcej Rady.
6. Podjęcie Uchwały:
7. Zapytania i wolne wnioski. Dyskusja nad potrzebami młodzieży w naszej gminie.
8. Zamknięcie sesji.

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał. Po żywiołowej dyskusji uchwalono uchwały Nr 1/ 2022 oraz Nr 4/2022. Trzecia i czwarta uchwała (Nr 3/2022 i Nr 4/2022) uzyskały aprobatę młodych radnych dopiero po wniesieniu poprawek.

Zdjęcie grupowe młodzieżowych radnych

Sesja była dość burzliwa, ale odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze. Obrady dały możliwość zapoznania się z pracą radnych gminy, a także zabrania głosu odnośnie potrzeb i pomysłów młodzieży szkolnej z naszej gminy.