Jesteś tutaj:

PCK - program pomocy finansowej dla Ukraińców

Data: 07.07.2022 r., godz. 09.00    402
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK) prowadzi program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy.

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC
Z programu mogą skorzystać osoby, które są obywatelami Ukrainy i przekroczyły granicę z Polską po 24 lutego 2022 r., nie otrzymują pomocy finansowej od innych organizacji pozarządowych i spełniają następujące kryteria:
  • samotny rodzic z dzieckiem lub osobą starszą,
  • samotna starsza osoba, która jest głową rodziny,
  • rodzina z 2 lub więcej osobami poniżej 18 r.ż. lub powyżej 50 r.ż.
  • rodzina z jedną lub większą liczbą osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na stronie: Pomoc finansowa - #napomocUkrainie (pck.pl)

***

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФКК) разом з Польським Червоним Хрестом (ПЧХ) проводить програму фінансової допомоги біженцям з України.

Програма доступна для громадян України, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року та не отримують фінансової допомоги від інших неурядових організацій і відповідати наступним критеріям:
  • одинокий батько /мати з дитиною або літня особа,
  • самотня особа похилого віку, яка є головою сім'ї,
  • сім'я з 2 і більше осіб віком до 18 років. або старше 50 років
  • сім'я з одним або кількома людьми з інвалідністю