Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Możliwość przyłączenia kolejnych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

Data: 18.08.2022 r., godz. 00.00    1707
Zapraszamy Mieszkańców do składania wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości go gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
Uprzejmie informujemy, że kolejni mieszkańcy uzyskali możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wybudowanej przez Gminę Jabłonna.

• Sieć kanalizacyjna:
Jabłonna, ul. Milenijna
Janówek Drugi, ul. Kwiatowa

• Sieć wodociągowa:
Chotomów, ul. Jesionowa
Chotomów, ul. Klonowa
Chotomów, ul. Leśna
Chotomów, ul. Sosnowa

• Sieć kanalizacyjna oraz sieć wodociągowa:
Chotomów, ul. Niecała
Chotomów, ul. Ogrodowa
Chotomów, ul. Okólna
Chotomów, ul. Piusa XI
Chotomów, ul. Żwirki i Wigury
Janówek Drugi, ul. Żwirowa

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej i rezygnacja ze zbiorników bezodpływowych to najprostszy, najwygodniejszy, najbardziej ekonomiczny i ekologiczny sposób na odprowadzenie ścieków bytowych, a przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej daje gwarancję na dostarczenie wody spełniającej wszystkie wymogi sanitarne.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz do jak najszybszego podłączenia się.

Sposób postępowania:
• wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia można pobrać ze strony www.ekojablonna.pl

• do wypełnionego wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości

• wypełnione wnioski należy przesłać mailem na adres bok@ekojablonna.pl lub tradycyjną pocztą na adres:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 1 lok. 10
05-110 Jabłonna tel. 22 112 45 45
lub złożyć osobiście pod powyższym adresem
Chotomów, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Chotomów, sieć wodociągowa
Janówek Drugi, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Janówek Drugi, sieć kanalizacji sanitarnej
Jabłonna, sieć kanalizacji sanitarnej