Jesteś tutaj:

Konferencja na temat alienacji rodzicielskiej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data: 28.09.2022 r., godz. 11.00    116
Wydarzenie organizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Konferencja poświęcona będzie m.in. alienacji rodzicielskiej, cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, dziecko pod wpływem traumy.

30 września 2022 r. w Leonardo Royal Hotel Warsaw, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa odbędzie się konferencja poświęcona tematyce alienacji rodzicielskiej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydarzenie organizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Konferencja poświęcona będzie m.in. alienacji rodzicielskiej, cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, dziecko pod wpływem traumy. W trakcie konferencji zostaną zorganizowane panele dyskusyjne. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądownictwa, placówek oświatowych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy.

W trakcie konferencji zostaną zorganizowane panele dyskusyjne.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądownictwa, placówek oświatowych, instytucji,
organizacji pozarządowych oraz osób związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy.