Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Akcja ZIMA

Data: 24.11.2022 r., godz. 00.00    628
Niskie temperatury i opady śniegu są w sezonie zimowym szczególną dolegliwością dla kierowców, którzy muszą wykazać się w tym okresie wyjątkową ostrożnością. Usunięcie śniegu i śliskości w odpowiednim czasie jest bardzo ważne, ułatwia poruszanie i zapewnia bezpieczne korzystanie z dróg.

Fragment zaśnieżonej drogi przy lesie

Za odśnieżanie i zapewnianie przejezdności dróg zimą odpowiada ich zarządca. Na terenie Gminy Jabłonna występują drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Nie jest więc tak, że za wszystkie ulice odpowiada gmina.

Drogi powiatowe - Ulice: Kordeckiego, Piusa XI, Partyzantów (Chotomów), Chotomowska (Jabłonna), Klonowa (Boża Wola)

Drogi wojewódzkie - ul. Modlińska (DW 630 od Jabłonny- skrzyżowanie z Zegrzyńską do Nowego Dworu Mazowieckiego), Strużańska

Drogi krajowe - Obwodnica Jabłonny (dk 61)


Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i przyległych do nich chodników zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jabłonna. To właśnie tam należy zgłaszać ewentualne problemy z przejezdnością lub zaleganiem śniegu na skrzyżowaniach czy przystankach komunikacji miejskiej.

Urząd Gminy Jabłonna
Zimowe utrzymanie dróg
tel.: 783 988 777

W godzinach pracy urzędu: tel.: 22 767 33 85


Gmina Jabłonna podpisała umowę z Wykonawcą na utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023. Za zimowe utrzymanie dróg asfaltowych odpowiada firma P.P.H.U. „ANETKA” Aneta Cieślińska, ul. B. Prusa 7, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki. Natomiast za zimowe utrzymanie dróg gruntowych oraz chodników odpowiada firma AG-Complex sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa. Łączna długość dróg gminnych objętych odśnieżaniem wynosi ponad 115 km z czego prawie 80 km to drogi utwardzone a ok. 35 km to drogi gruntowe.

Mając na uwadze dobro Mieszkańców, pracownicy Gminy Jabłonna starają się, aby drożność dróg była utrzymywana na bieżąco. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przy intensywnych lub długotrwałych opadach, przywrócenie drożności dróg wymaga niestety czasu.

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi po których poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Następnie główne ciągi komunikacyjne w poszczególnych miejscowościach oraz drogi dojazdowe. W trzeciej kolejności odśnieżane są wszystkie drogi utwardzone zakwalifikowane do zimowego utrzymania w sezonie 2022/23.

Właściciele nieruchomości również mają obowiązki.

Warto także pamiętać, że obowiązkiem osób mieszkających w domach przylegających do chodników jest ich odśnieżanie. Każdy właściciel posesji powinien zadbać o to, by przed domem nie zalegało błoto, śnieg czy lód. Należy również zadbać o usunięcie ewentualnych sopli lodu i śniegu z dachów, rynien i innych części budynków przylegających do chodnika.

Zadaniem zarządcy drogi jest pozycie się błota, śniegu i lodu uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przylegających do drogi publicznej.