Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wodociąg w Rajszewie

Data: 25.05.2023 r., godz. 14.00    470
25 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna została zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Modlińskiej w Rajszewie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Wykonawcą zadania została firma Zakład Usługowy „Martel” Sp. z o.o. Wartość inwestycji wynosi 387 450,00 zł brutto, natomiast termin realizacji to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Łączna długość sieci do wybudowania to 1200 m. Inwestycja połączy ze sobą (od strony ul. Modlińskiej) nowo wybudowaną sieć wodociągową pomiędzy ul. Golfową a ul. Lipową w m. Rajszew.

Sieć wykonana będzie z rur dwuwarstwowych PE-100 RC o średnicy Dn 160 mm. Zgodnie z informacjami od przedstawiciela Wykonawcy, inwestycja realizowana będzie metodą przewiertu sterowanego oraz lokalnie w wykopach otwartych - w miejscach punktów węzłowych i przy hydrantach.

Zdjęcie z podpisania umowy 25 maja 2023 r. w sprawie budowy wodociągu w Rajszewie