Jesteś tutaj:

Stacja Uzdatniania Wody w Chotomowie do 2019 r.

Data: 13.02.2018 r., godz. 12.23    1407
U zbiegu ul. Partyzantów i Serdecznej w Chotomowie zostanie wybudowana Stacja Uzdatniania Wody, SUW będzie oddany do eksploatacji na początku roku 2019. Realizacja inwestycji pozwoli zaopatrzyć w wodę mieszkańców Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i zachodniej części Jabłonny. Budowa SUW jest częścią finansowanego przy udziale Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Stację Uzdatniania Wody wybuduje Envirotech Sp. z o.o. z Poznania. Firma działa na rynku już od 1989 r. i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie, podpisana przez Wójta Jarosława Chodorskiego, opiewa na 4 735 254,00 zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu kompletnej infrastruktury pompowania, uzdatniania i gospodarki ściekami służącej do produkcji wody pitnej, której odbiorcami będą mieszkańcy Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i zachodniej części Jabłonny.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody stanowi jedno z zadań realizowanych w ramach największego w historii gminy projektu wodno-kanalizacyjnego pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.