Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Konkurs plastyczny dla dzieci #MojaNiepodległa Piękna Ojczyzna

Data: 25.09.2023 r., godz. 10.00    1921
Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym #Mojaniepodległa Piękna Ojczyzna. To wspaniała okazja, by poprzez swoją twórczość i kreatywność uczcić 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym #Mojaniepodległa Piękna Ojczyzna. To wspaniała okazja, by poprzez swoją twórczość i kreatywność uczcić 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat i ma na celu popularyzację wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, zachęcenie do odkrywania historii i walorów miejsc w których mieszkamy, promowanie patriotyzmu lokalnego oraz przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Efektem końcowym będzie prezentacja nagrodzonych prac na wystawie zorganizowanej w ramach gminnych obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stronie internetowej i mediach społeczności.

Praca konkursowa – ilustracja obrazująca temat „#MojaNiepodległa Piękna Ojczyzna". Interpretacja tematu jest dowolna, jednak wartością dodaną będą elementy nawiązujące do walorów i historii Gminy Jabłonna. Praca wykonana w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie. Format prac A4 lub A3.

Prace można składać do 3 listopada 2023 r. - osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu lub przesyłać pocztą na adres:
Gmina Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
Z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Kopia Moja Niepodległa.jpg (456 KB)