Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Konkurs na projekt gminnej kartki wielkanocnej

Data: 12.02.2024 r., godz. 08.30    1260
Już po raz ósmy zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat, mieszkające w Gminie Jabłonna, do zaprojektowania gminnej kartki wielkanocnej!

Na prace konkursowe czekamy do 18 marca 2023 r. Projekty można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna lub przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat. Wybrane prace, po odpowiednim opracowaniu graficznym, zostaną wydrukowane i staną się gminnymi kartkami wielkanocnymi, które wraz z życzeniami od Wójta Gminy Jabłonna będą rozsyłane pocztą.

konkurs_wielkanocny.jpg (346 KB)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.jablonna.pl


Regulamin konkursu

Zał. 1 - Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie

Zał.2 - Metryczka pracy