Jesteś tutaj:

Kanalizacja i wodociąg w budowie!

Data: 20.02.2018 r., godz. 15.55    2420
Gmina Jabłonna rozpoczęła budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna we wsi Chotomów” (Zadanie 2), stanowiącej jedno z zadań projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”, współfinansowanego ze środków unijnych. Wykonawcą prac budowlanych jest firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legionowie.
Zadanie 2 realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Od sierpnia 2017 roku trwały prace projektowe, zaś z początkiem lutego 2018 r. rozpoczęły się prace związane z budową sieci wodociągowej na ul. Parkowej i ul. Bagiennej (część) w Chotomowie. Pod koniec lutego, rozpoczęła się również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w Chotomowie.

Dokumentacja projektowa dla Zadania 2 została podzielona na odcinki, w związku z tym, prace budowlane będą rozpoczynały się sukcesywnie z chwilą uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę.

Termin umowny zakończenia inwestycji na całym Zadaniu 2 przewidywany jest na koniec września 2018 roku. Mieszkańcy będą informowani na bieżąco o możliwości podłączenia się do sieci.

Na początku marca 2018 roku przewidywane jest rozpoczęcie robót budowlanych w ramach dwóch inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów” (Zadanie 10) oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów” (Zadanie 3).

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych planowana jest czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach objętych pracami. Przewidywane utrudnienia w ruchu będą czasowe, a uniemożliwienia wjazdu/wyjazdu z poszczególnych posesji będą krótkotrwałe i każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z mieszkańcami. W przypadku pozostawienia otwartego wykopu ziemnego po godzinach pracy ekipy budowlanej, Wykonawca odpowiednio go zabezpieczy, w sposób umożliwiający przejezdność na ulicy.

Specyfika budowy sieci wodno-kanalizacyjnych z zasady powoduje uciążliwość dla użytkowników dróg i mieszkańców- jest to nieuniknione. W związku z tym, Jednostka Realizująca Projekt zwraca się z próbą o wyrozumiałość z Państwa strony.

Jednostka Realizująca ProjektPrace budowlane na ul. Dobrej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej