Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Ekologiczne gospodarowanie odpadami - użyczamy kompostowniki

Data: 25.03.2024 r., godz. 17.00    2708
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jabłonna! Chcemy zachęcić Was do aktywnego uczestnictwa w procesie kompostowania, dlatego przedstawiamy warunki użyczenia kompostownika, które umożliwią Wam łatwiejsze i bardziej ekologiczne gospodarowanie odpadami.

1. Kto może ubiegać się o kompostownik?

Każdy mieszkaniec Gminy Jabłonna, który:

  • Nie otrzymał kompostownika w ramach gminnej akcji użyczania kompostowników,
  • Jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna,
  • Wytwarza odpady kuchenne oraz odpady zielone ulegające biodegradacji,
  • Ma możliwość ustawienia kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców posesji sąsiednich.

2. Jak ubiegać się o kompostownik?

Właściciel/współwłaściciel nieruchomości występuje z wnioskiem o użyczenie kompostownika i podpisuje umowę użyczenia.

3. Jak odebrać kompostownik?

Po podpisaniu umowy, mieszkaniec odbiera własnym transportem kompostownik z wyznaczonego miejsca na terenie Gminy Jabłonna.

4. Co otrzymuje właściciel/współwłaściciel wraz z kompostownikiem?

Oprócz kompostownika, otrzymuje instrukcję montażu oraz instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania.

5. Kto pierwszy, ten lepszy!

O otrzymaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku.

6. Ważne informacje:

W przypadku złożenia wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, pozostanie on bez rozpatrzenia.

7. Jedna nieruchomość, jeden kompostownik!

Kompostownik może być wydany wyłącznie raz na jedną nieruchomość.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w działania na rzecz środowiska! Pamiętajmy, że małe kroki prowadzą do wielkich zmian.

Wniosek o użyczenie kompostownika składamy osobiście przy ul. Zegrzyńska 1 wejście D (Gospodarka Odpadami). W trakcie wizyty sprawdzane są kryteria, następuje podpisanie umowy oraz wydanie kompostownika.

SPECYFIKACJA KOMPOSTOWNIKA:

Ekokompostownik TERMO-700

Materiał: Polietylen wysokiej gęstości – HDPE

Kolor: czarny

Pojemność: ca. 720 litrów

Wysokość po rozłożeniu: 1200 mm

Szerokość po rozłożeniu: 940mm

Głębokość po rozłożeniu: 940mm 

Opakowanie: karton 

Rozmiar opakowania transportowego: 950 x 290 x 410 mm

Waga kompostownika z  opakowaniem: 17,5 kg 

kompost.jpg (1007 KB)