Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Konkurs „Od aktywności do budowania przyszłości”

Data: 14.05.2024 r., godz. 00.00    335
Urząd Gminy Jabłonna ogłasza konkurs pod hasłem „Od aktywności do budowania przyszłości” dla aktywnych i pomysłowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Urząd Gminy Jabłonna ogłasza konkurs pod hasłem „Od aktywności do budowania przyszłości” dla aktywnych i pomysłowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia dziecka do udziału w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację kandydata uwzględniającą opis aktywności, szczególnych osiągnięć lub zainteresowań. Wśród kandydatów, specjalnie powołana komisja, wyłoni dziecięcych radnych i władze gminy.

Prezentacja może mieć dowolną formę, np. prezentacji multimedialnej, nagrania wystąpienia lub też opisu charakterystyki kandydata. Zgłoszenia można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. Materiały prezentacyjne mogą być także przesłane na adres mailowy: promocja@jablonna.pl.

Wyłonieni w konkursie uczniowie wezmą udział w organizowanej z okazji Dnia Dziecka okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Dziecięca sesja odbędzie się 29 maja 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie.

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2024 r. Wśród nadesłanych zgłoszeń specjalnie powołana komisja wyłoni ok. 15 uczniów, którzy 29 maja 2024 r. wezmą udział w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. 

Niech dzieci zabiorą głos!

 

Od aktywności do budowania przyszłości.jpg (351 KB)

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego