Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Jabłonna

Data: 17.05.2024 r., godz. 12.00    1003
Wybory sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Jabłonna 2024-2029.

Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które zamieszkują na terenie danego sołectwa z zamiarem stałego pobytu, oraz najpóźniej w dniu głosowania skończyły osiemnasty rok życia i zostały wpisane do rejestru wyborców. 

Osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek w urzędzie gminy (pokój nr 9, na parterze budynku). 

W skład Rady Sołeckiej wchodzi:

  • 5-9 członków w sołectwach: Jabłonna, Chotomów, Chotomów Północny
  • 5-7 członków w sołectwach: Dąbrowa Chotomowska, Rajszew, Skierdy
  • 3-5 członków w sołectwach: Boża Wola, Janówek Drugi, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska

TERMINY.jpg (650 KB)

 Aby kandydować w wyborach należy przedstawić poparcie co najmniej:

15 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Formularze zgłoszenia kandydatów oraz oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Jabłonna (Biuro Rady Gminy pokój nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy- BIP w zakładce Wybory i Referenda), a także u osób pełniących aktualnie funkcje sołtysa.

Zgłoszeń wszystkich kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 

Zgłoszenia.jpg (557 KB)

W Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jabłonna tj.

Poniedziałek 8.00 -18.00

Wtorek, Środa, Czwartek 8.00 – 16.00

Piątek 8.00- 14.00

 

Zarządzenie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Jabłonna 

Terminy zebrań pdf.

Terminy zebrań docx.

Kalendarz wyborczy pdf

Kalendarz wyborczy docx.

Zgłoszenie kandydata na sołtysa pdf

Zgłoszenie kandydata na sołtysa docx.

Zgoda na kandydowanie na sołtysa pdf

Zgoda na kandydowanie na sołtysa docx.

Wykaz osób popierających kandydata pdf

Wykaz osób popierających kandydata docx.

Zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej pdf

Zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej docx.

Zgoda na kandydowanie na członka rady sołeckiej pdf

Zgoda na kandydowanie na członka rady sołeckiej docx.

Wykaz osób popierających kandydata na członka rady sołeckiej pdf

Wykaz osób popierających kandydata na członka rady sołeckiej docx.