Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Dziecięca Sesja Rady Gminy Jabłonna

Data: 29.05.2024 r., godz. 15.00    283
29 maja 2024 roku z okazji Dnia Dziecka odbyła się uroczysta Dziecięca Sesja Rady Gminy Jabłonna.

Dzień samorządowy dzieci zaczęły od zwiedzania Urzędu Gminy oraz zapoznania się z działalnością wybranych komórek organizacyjnych. Każdy uczeń miał także okazję przez chwilę poczuć smak przywództwa otrzymując od Wójta Jarosława Chodorskiego insygnia władzy samorządowej i symboliczny klucz do gminy.

Kolejnym punktem dnia był udział w uroczystej Dziecięcej Sesji Rady Gminy, której otwarcia dokonał przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Wojciech Nowosiński. Spośród 6 zgłoszonych kandydatów wybrano dziecięcego wójta Gminy Jabłonna. Został nim, uczeń Szkoły podstawowej Nr 1 w Chotomowie, Michał Łukasik. 

IMG_5422.JPG (6.30 MB)

W wyniku głosowania przewodniczącą Rady Gminy Jabłonna została Małgorzata Lisowska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Doskonale sprawdziła się w tej roli. 

IMG_5432.JPG (7.04 MB)

Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali uczniowie z Jabłonny - Roman Kaczyński oraz Konstanty Szczeniowski.

IMG_5447.JPG (7.53 MB)

IMG_5442.JPG (6.65 MB)

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i powitanie wszystkich zebranych przez Wójta Gminy Jabłonna.
2. Wręczenie certyfikatów młodzieżowym radnym.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Wybór Przewodniczącego Dziecięcej Rady, Wiceprzewodniczących oraz dziecięcego Wójta .
6. Podjęcie Uchwał:
W sprawie rozważenia możliwości montażu ogólnodostępnych poidełek dla ludzi i zwierząt na terenie Gminy Jabłonna - uchwała nr 1/2024 Dziecięcej Rady Gminy Jabłonna z dn. 29 maja 2024 r.
W sprawie  rozważenia możliwości utworzenia placu zabaw dla psów na terenie Gminy Jabłonna – uchwała nr 2/2024 Dziecięcej Rady Gminy Jabłonna z dn. 29 maja 2024 r.

7. Dyskusja nad wnioskiem dotyczącym stworzenia cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży na temat walki z otyłością.

8. Dyskusja nad potrzebami młodzieży w Gminie Jabłonna.
9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał. Po żywiołowej dyskusji uchwalono jednogłośnie uchwałę Nr 1/ 2024, natomiast Uchwała Nr 2/2024 nie uzyskała poparcia radnych.  Młodzież wykazała się wysokim poziomem świadomości i wiedzy. Ich zaangażowanie było imponujące. W dyskusji podejmowano ważne tematy, m.in. problem walki z otyłością wśród młodzieży, rozwój komunikacji zbiorowej na terenie gminy czy zwiększenie częstotliwości akcji sprzątania Gminy Jabłonna.

IMG_5275.JPG (2.13 MB)

Sesja odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze i dała możliwość zapoznania się z pracą radnych gminy, a także zabrania głosu odnośnie potrzeb i pomysłów młodzieży szkolnej z naszej gminy.

Dziecięca Sesja Rady Gminy z okazji Dnia Dziecka miała na celu pokazanie dzieciom, że ich głos jest ważny i że mają one możliwość wpływania na swoje otoczenie. Spotkanie pozwoliło również samorządowcom lepiej zrozumieć potrzeby i perspektywy najmłodszych mieszkańców.