Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Data: 04.06.2024 r., godz. 11.00    339
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609, 721 ) Wójt Gminy Jabłonna corocznie przedstawia Radzie Gminy Jabłonna raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Jabłonna za 2023 rok będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Gminy Jabłonna, w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz.14:00.


Raport oraz informacje o zasadach i trybie udziału w debacie przedstawione są poniżej w plikach do pobrania.

raport grafika.jpg (37 KB)

Informacja o raporcie gminy 

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Zgłoszenie do udziału w debacie RODO